Stäng meddelande

VA-Grödinge Sibble

Vi har påbörjat ett arbete med att dra fram kommunalt vatten och avlopp till Grödinge.

Byggstarten är planerad till 2019 och arbeten kommer att pågå till 2021.

Det pågår en översyn av VA-taxan vilket kan komma att påverka anslutningsavgiften för Kagghamra, Sibble och överföringsledningen.
Därför kan vi inte i dagsläget säga hur stor avgiften kommer att bli för respektive fastighet. Det är Kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet om VA-taxan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2019
Bo & bygga