Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka kommun vidtar fler åtgärder för att spara el

Elförsörjningen i Sverige är i nuläget ansträngd. Enligt Energimyndigheten finns en risk för elavbrott under vintern. För att minska risken för detta har Botkyrka kommun beslutat att vidta ytterligare åtgärder för att minska elförbrukningen.

Genom att minska den tid då belysningen på gator och i parker är påslagen med 14 minuter per/dygn kan vi spara 2 % av den totala förbrukningen för gatubelysning 2021. Det innebär en besparing på över 65 500 kWh per år vilket motsvarar 3 villors totala elbehov under ett år. Eller 65 familjers elbehov för matlagning under ett år.

Justeringen ska göras utifrån att den inte ska ha betydande påverkan på trygghet, säkerhet, orientering eller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Arbetet ska startas upp efter jul- och nyårshelgen. Förändringen innebär att belysningen på gator och i parker kommer att tändas cirka 7 minuter senare än vanligt och släckas cirka 7 minuter tidigare.

Vi ser över ventilationen i kommunens fastigheter

Vi kan också spara el genom att se över ventilationen i kommunens fastigheter och minska den tid under dygnet då ventilationen är i gång. Försök har genomförts på 8 skolor där ventilationen stängts av tidigare under kvällstid och satts i gång i samband med att verksamheten startat. Utgångspunkten är att åtgärden inte ska ge betydande påverkan på inomhusklimat och/eller arbetsmiljö. Under en vecka sparades 12 000 kWh el på de här åtta skolorna. Det motsvarar halva årsförbrukningen för en genomsnittlig villa. Teknik- och fastighetsförvaltningen kommer därför att fortsätta justera och optimera ventilationstider i kommunens lokaler.

Tillsammans kan vi minska risken för elbrist

– Situationen när det gäller elförsörjningen i Sverige är ansträngd. Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att minska belastningen på elsystemet. Det gäller inte minst för kommunen som vidtar flera olika åtgärder, men också alla medborgare i Botkyrka. Tillsammans kan vi minska risken för elbrist i vinter, säger Helena Karlsson, biträdande kommundirektör i Botkyrka kommun.

Du som medborgare kan också bidra

Prisnivåerna på el kan bli höga och det finns också risk att elen inte räcker under vissa tidpunkter i vinter. Vi kan förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Läs mer om energiläget och hur du kan spara el på www.botkyrka.se/el

21 december 2022

Kommun och politik