Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Botkyrka ungdomsfullmäktige

Botkyrka ungdomsfullmäktige (BUF) är ett sätt för dig mellan 13–22 år att påverka politiska beslut i Botkyrka som handlar om ungdomsfrågor.

Alla ungdomar i Botkyrka mellan 13-22 år har rätt att söka till ungdomsfullmäktige.

Vad vi gör

Ungdomsfullmäktige tar hand om förslag (motioner) som kommer in från ungdomar i Botkyrka.

När det kommer in en motion beslutar ungdomsfullmäktige om motionen ska godkännas eller avslås. Om frågan gäller något som ungdomsfullmäktige inte själva kan behandla skickas motionen vidare till kommunfullmäktige. Ungdomsfullmäktige kan rekommendera kommunfullmäktige att stödja förslaget.

Har du frågor om ungdomsfullmäktige, hör av dig till: ungdomsfullmaktige@botkyrka.se

Ungdomsfullmäktige vill:

  • ta initiativ och besluta om att göra saker för ungdomar i Botkyrka,
  • att alla ungdomar i Botkyrka ska veta om att ungdomsfullmäktige finns,
  • jobba med framtidsfrågor, visa hur Botkyrka kan utvecklas och forma det framtida Botkyrka,
  • engagera fler ungdomar i samhällslivet,
  • vara idégivande, rådgivande, entusiasmerande, demokratiskolande och samhällsuppbyggande
  • vara ansiktet utåt och representera alla ungdomar mellan 13-22 år i kommunen.

Vilka får vara med?

Du som är folkbokförd i Botkyrka kommun och som är mellan 13-22 år. När man blir invald till BUF har man rätt att vara medlem i minst två år. Man kan självklart vara med i endast ett år om man önskar det.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: