Stäng meddelande

Albyparken

Albyparken är en välanvänd park. Parken är den enda större gröna ytan i centrala Alby. Den har rustats upp och byggts om. Ny belysning har installerats i hela parken för att göra det trevligare och för att öka känslan av trygghet.

Albyparken

Det är en favoritpark under vintern med pulkabacke och möjlighet att grilla korv. Också sommartid finns det mycket att roa sig med; barnen kan leka på en stor lekplats med vattenlek, gungor, klätterställning och studsmatta. Det finns lekhus med spännande former i parken.

Parken är tillgänglighetsanpassad med stora ytor med gummiasfalt, trädäck och konstgräsplaner. Ett annorlunda inslag i parken är ett solur i mosaik som kommit till i samarbete med ungdomar i Alby. Det är en bra park för hundägare eftersom det finns en hundrastgård. Parken ligger nära Alby centrum och tunnelbanan där

Lek och spel

Parken används som en plats för olika slags aktiviteter, lek och spel. Den fungerar också som en viktig passage, eller länk som knyter olika målpunkter i Alby till varandra.

På den södra sidan om parken ligger Kvarnhagsskolan. Albyparkens naturkulle används flitigt av skolans elever under rasterna och kullen är en naturlig genväg till och från centrum. Närmsta granne med parken är den nybyggda förskolan Ugglan.

Belysning

Den nya belysningen i Albyparken är en del i Boverkets projekt ”Ökad trygghet i städer och tätorter ur ett jämställdhetsperspektiv”. Kommunen fick 400.000 kr för att särskilt arbeta med belysningen i parken.

Med hjälp av den nya belysningen hoppas vi att parken känns överskådlig och trivsam. Vi tror också att detta tillsammans med den övriga upprustningen bidrar till en ökad känsla av trygghet för alla besökare.

Soluret i albyparken

Konst

I Albyparken finns ett särskilt konstverk skapat av albyborna själva. Konstverket består av ett solur lagt i mosaik och symboliserar rörelse, medbestämmande och inflytande. Konstprojektet är ett samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen, Botkyrka communityteater och dans samt områdesgruppen i Alby.

Belysningen i parken
Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 september 2019
Idrott, fritid & natur