Stäng meddelande

Samordnad varudistribution

I Botkyrka kommun står trafiken för den största negativa klimatpåverkan. För att minska utsläppen av koldioxid och hälsoskadliga luftföroreningar samordnar nu åtta kommuner på Södertörn sina varutransporter till kommunens egna verksamheter.

Illustration som visar samordnad varudistribution

Målen med samordnad varudistribution är:

• Minska utsläppen av klimatpåverkande gaser
• Öka trafiksäkerheten
• Bättre folkhälsa
• Bättre arbetsmiljö
• Lägre kostnader på sikt

Redan efter två års drift har antalet leveranser till de kommunala verksamheterna minskat med 50 procent och utsläppen av koldioxid och hälsoskadliga luftföroreningar har minskat med 70 procent i de åtta Södertörnskommunerna. Nu fortsätter arbetet med att minska utsläppen ännu mer.

Vad innebär samordnad varudistribution?

Samordnad varudistribution innebär att alla varuleverantörer levererar sina varor till en omlastningscentral. Varorna körs sedan ut enligt ett körschema, inom och mellan kommunerna. Förut körde varje varuleverantör själv ut sina varor direkt till respektive beställare vilket orsakade många transporter.

Widrikssons Åkeri AB är logistikpartner för den samordnade varudistributionen.
Transporterna som ingår i samordningen drivs med fossilfria bränslen och har låga utsläpp av hälsoskadliga luftföroreningar. 

Under "Relaterade länkar" hittar du mer information om samordnad varudistribution på Södertörn.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2018