Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har det samlade ansvaret för att planera, bygga och förvalta vårt fysiska samhälle.

Det gäller allt ifrån att se till att vårda och värna vår natur så att den finns kvar och mår bra även i framtiden till att planera kommunens vägar, parker..

På samhällsbyggnadsförvaltningen görs planer för vårt framtida samhälle, vi ser till att de planer vi har gjort följs och att de lagar vi har på bland annat miljöområdet följs.

Förvaltningen består av sju enheter och har cirka 120 anställda.

Samhällsbyggnadschef är Carina Molin, carina.molin@botkyrka.se

Nämnder: Samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ansvarsområden

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för gator och vägar, parker, markområden fysiska planer, bygglov, kart- och mätverksamhet, exploatering, trafik, parkeringstillstånd.

På miljöområdet ansvarar förvaltningen för miljötillsyn, hälsoskydd, livsmedelskontroll, luftvård, provtagning av sjöar och vattendrag, naturvård, badvattenprovning, kompostering, återvinning, radon, naturskola, fältbuss.


Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2018
Kommun & politik