Stäng meddelande

Socialförvaltningen

Den sociala omsorgen i Botkyrka ska präglas av respekt för den enskilda människans integritet och förmåga att ta eget ansvar. Det finns en mängd råd och stöd som är till för de personer som behöver det och för olika skeden i livet.

Socialförvaltningen ansvarar för:

 • ekonomiskt bistånd, bland annat försörjningsstöd
 • sociala barn- och ungdomsfrågor
 • familjerättsfrågor som vårdnad, boende, umgänge, adoption med mera
 • vuxna med beroende och missbruk
 • vuxna med psykiska funktionshinder
 • serveringstillstånd
 • öppna förskolor

Vår värdegrund

Alla människor har lika värde. I vårt arbete utgår vi från människors egen förmåga och eget ansvar på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.

Om socialförvaltningen

Nämnd: socialnämnden
Biträdande socialdirektör: Charlotte Lagerkvist

Förvaltningen är organiserad i sex enheter för kärnverksamheten. Varje enhet har en ansvarig verksamhetschef.

 • boenheten: verksamhetschef Charlotte Lagerkvist
 • resursenheten: verksamhetschef Gunilla Berghager
 • enheten för ekonomiskt bistånd: verksamhetschef Greta Lund Jonsson
 • socialpsykiatriska enheten: verksamhetschef Leena Kuusipalo
 • utredningsenheten: verksamhetschef Göran Törnblom
 • vuxenenheten: verksamhetschef Charlotte Lagerkvist

Förvaltningen har cirka 500 anställda, varav de flesta är socialsekreterare.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2019
Kommun & politik