Stäng meddelande

Socialförvaltningen

Den sociala omsorgen i Botkyrka ska präglas av respekt för den enskilda människans integritet och förmåga att ta eget ansvar. Det finns en mängd råd och stöd som är till för de personer som behöver det och för olika skeden i livet.

Socialförvaltningen ansvarar för:

  • ekonomiskt bistånd, bland annat försörjningsstöd
  • sociala barn- och ungdomsfrågor
  • familjerättsfrågor som vårdnad, boende, umgänge, adoption med mera
  • vuxna med beroende och missbruk
  • vuxna med psykiska funktionshinder
  • serveringstillstånd
  • öppna förskolor

Vår värdegrund

Alla människor har lika värde. I vårt arbete utgår vi från människors egen förmåga och eget ansvar på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.

Om socialförvaltningen

Nämnd: socialnämnden

Organisationen är uppdelad i tre stora verksamhetsområden som täcker både barn och vuxen.

Tidiga kontakter och boende,
verksamheter:

Mottag barn, Mottag vuxen, Familjerätt, Bosättning, Familjehem, Boende, Förebyggande barn, Förebyggande vuxen

Barn, unga och vuxna,
verksamheter:

Barn, Unga, Vuxen

Familj, våld och självförsörjning,
verksamheter:
Familj, Ekonomiskt bistånd, Rehabilitering och sysselsättning

Socialförvaltningens ledning:
Marie Lundqvist, socialdirektör

Gunilla Berghager, IFO-chef (individ- och familjeomsorg) barn

Charlotte Lagerkvist, IFO-chef (individ- och familjeomsorg) vuxna

Jennifer Gavin, verksamhetschef Stöd- och utvecklingsenheten

Malin Malm Bengtsson, verksamhetschef Ekonomienheten

Rita de Castro, verksamhetschef vuxna

Susanne Rivera, verksamhetschef vuxna

Greta Lund-Jonsson, verksamhetschef vuxna

Katarina Lindström, verksamhetschef barn

Jenny Torpman-Fredriksson, verksamhetschef barn

Förvaltningen har cirka 500 anställda, varav de flesta är socialsekreterare.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 november 2019
Kommun & politik