Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Kommunfakta

I Botkyrka bor cirka 93 000 personer och antalet Botkyrkabor ökar stadigt. Fortsätter befolkningsökningen i samma takt kommer vi att vara 100 000 invånare år 2024. I kommunen talas det cirka 100 olika språk och vi har en ung befolkning.

Botkyrkas befolkning

Botkyrka har en ung befolkning, både i jämförelse med andra kommuner i länet och med landet i stort:

  • Medelåldern i Botkyrka är 37,6 år, i länet 39,3 år och i landet 41,2 år.
  • Andelen unga under 18 år i Botkyrka är 25 procent, i länet 23 och i landet 22 procent.
  • Andelen 65 år och äldre i Botkyrka är 14 procent, i länet 16 och i landet 20 procent .

Många Botkyrkabor har sina rötter i andra länder. Drygt 59 procent är antingen själva födda i ett annat land eller har båda sina föräldrar födda utomlands. Det talas cirka 100 olika språk inom kommunen.

Bostäder i Botkyrka

Det finns omkring 33600 bostäder i Botkyrka. Av dessa är cirka 64 procent flerbostadshus  och cirka 36 procent småhus.

Av lägenheter i flerbostadshus ägs cirka hälften av det kommunala bostadsföretaget AB Botkyrkabyggen. Andelen bostadsrätter är 25 procent, främst i HSB och Riksbyggen. Utöver det består kommunens bostadsbestånd av cirka 46 procent hyresrätter och 29 procent äganderätter. Nya bostäder planeras och byggs i alla kommundelar.

Botkyrkas geografi

Botkyrka kommun har en totalareal på 197 km² och ligger mellan Stockholm och Södertälje. Kommunen består av fem kommundelar – Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge och Tumba-Grödinge.

Näringslivet i Botkyrka

I kommunen finns cirka 5000 arbetsplatser. Botkyrka kommun är den största arbetsgivaren med 5 500 anställda. Andra stora arbetsgivare är Alfa Laval Nordic AB och DeLaval International AB. Cirka 90 procent är små och medelstora arbetsplatser.

Av kommunens 43 800 förvärvsarbetare har cirka 12 700 jobb i hemkommunen. Den öppna arbetslösheten är 4,9 procent (oktober 2018).

Ytterligare statistik om Botkyrka

Vill du veta mer om Botkyrka och dess kommundelar kan du söka statistik och fakta i områdesdatabasen och faktadatabasen under Relaterade länkar. Du hittar även mer statistik under fliken Botkyrka i siffror.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 augusti 2019
Kommun & politik