Kontakta kommunen

Tre medarbetare på Kontaktcenter framför en datorskärm

När du ringer 08-530 610 00 kommer du till Botkyrka kommuns medborgarcenter. Vi hjälper dig att få svar på din fråga eller ser till att du får prata med rätt person i kommunen.

Medborgarcenter är din allmänna kontakt och väg in i kommunen via telefon

Istället för en växel har kommunen valt att ha ett kontaktcenterlösning där alla telefonsamtal
passerar när du ringer kommunens gemensamma telefonnummer.

Syftet med att ha ett kontaktcenterlösning med kommunvägledare istället för en växel är för att  kunna erbjuda snabbare och effektivare hjälp. Istället för att bara koppla vidare kan
kommunvägledarna handlägga enklare ärenden och besvara frågor som rör kommunens verksamhet för att kunna ge dig som ringer god service.

Botkyrka kommun är ett finskt förvaltningsområde och du kan därför få kommunvägledning  även på finska.​

Kontaktuppgifter

Du är välkommen att kontakta oss via

Telefon: 08-53061000
e-post: medborgarcenter@botkyrka.se
Fax: 08-530 223 50

Du kan också ställa frågor på sociala medier

Facebook facebook.com/botkyrkalänk till annan webbplats
Twitter twitter.com/botkyrkakommunlänk till annan webbplats

Telefontider

Måndag 8.00-18.30
Tisdag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-14.30

Dag före röd dag och afton stänger kontaktcenter kl 14.00​

Det här är några av de ärendena som vi här på medborgarcenter kan hjälpa dig med

 • Barnomsorg: Information om hur du ansöker och säger upp barnomsorgsplats på förskola och fritids.
 • Enklare bygglovsärenden: Vid till exempel bokning av möte med
  bygglovshandläggare gällande nya bygglovsansökningar där du ännu inte blivit
  tilldelad en handläggare. Vägledning till vart du kan hitta information om vad som
  gäller vid bygglov och du kan få hjälp med att hitta de blanketter du behöver.
 • Faktura: Hjälpa till med att ta fram uppgifter så som till exempel OCR-nummer,
  belopp, förfallodag, bankgiro på fakturor som avser vatten och avlopp, barnomsorg  och vård- och omsorg.
 • Felanmälan: Ta emot och registrera din felanmälan gällande vägar, klotter,
  belysning samt nerskräpning i naturen.
 • Flyttanmälan VA: Vägledning kring hur du säger upp ditt vatten och avloppsavtal vid flytt.
 • Färdtjänst: Information om hur du ansöker om ett färdtjänstkort.
 • Juristrådgivning: Vi hjälper dig med att komma i kontakt med bokning av kostnadsfri juristrådgivning.
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade: Information om hur du ansöker om ett parkeringstillståndskort.
 • Riksfärdtjänst: Allmän information om hur du ansöker och hur du hittar
  ansökningsblanketten.
 • Skola: Information och vägledning om hur du ansöker om skolplacering.
 • Synpunkter: Vi tar emot och registrerar synpunkter på kommunens verksamheter
  lämnar dem vidare till rätt verksamhetsområde inom kommunen.
 • Äldreomsorg: Hjälp med att ansöka om trygghetslarm, information om hur du
  ansöker om exempelvis hemtjänst, särskilt boende och daglig verksamhet. Hjälp
  med att komma i kontakt med din biståndshandläggare.

På kontaktcenter kan vi även erbjuda kommunvägledning på finska, engelska, turkiska,
armeniska, ryska, rumänska, syrianska.

Om vi på kontaktcenter inte kan hjälpa dig ser vi till att du får kontakt med någon annan
inom kommunen. Du kan också få personlig service på något av kommunens fem medborgarkontor.

Teletal - för dig som behöver stöd vid telefonsamtal

tele

Teletal är en gratistjänst för dig som har tal-, röst- eller språksvårigheter. Tjänsten är även  till för dig som vill ringa till någon som har dessa svårigheter. Samtalet är ett trepartssamtal  där tredje parten är en Teletal-tolk. Du behöver ingen förbokning, utredning eller remiss - det räcker med en vanlig hemtelefon eller mobiltelefon.

Hur gör du för att bli uppringd?

Börja med att klicka på länken ovanför. Där skriver du in ditt telefonnummer. Teletal ringer  upp dig direkt och du får berätta vilken hjälp du behöver i samtalet med Botkyrka kommun.  Under samtalet finns din Teletal-tolk med hela tiden. Samtalen förs enbart på svenska.

Det här kan du få hjälp med:

Tolken har kunskap att tolka tal och röster som kan vara svåra att förstå.
Tolken ger dig stöd när du pratar.
Tolken kan göra det tydligt med vad du menar.
Tolken kan ge stöd så att du minns vad du ska säga.
Tolken kan skriva anteckningar under tiden du pratar.

Fakturauppgifter

Bankgiro 624-1061

Fakturaadress
Botkyrka kommun
Fack 760280
R 067
106 37 STOCKHOLM​

Leverantörsfakturor

Läs mer om leverantörsfakturor

Organisationsnummer

 212000-2882

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2018
Kommun & politik