Stäng meddelande

Fakturor till Botkyrka kommun

Botkyrka kommun tar emot leverantörsfakturor i form av SVE-fakturor och pappersfakturor, dock ej fakturor via e-post.

Varje faktura måste alltid innehålla en giltig referenskod, d.v.s. BK-referens/BK-nummer för att fakturan ska nå fram och kopplas till rätt köpare för betalning. Botkyrka kommun tillämpar betalningsvillkoret 30 dagar netto vid betalning av leverantörsfakturor.

Fakturaadress till Botkyrka kommun

Botkyrka kommun vill i första hand ta emot elektroniska fakturor i SVE-fakturaformat. De leverantörer som ej har möjlighet att skicka SVE-fakturor skickar pappersfakturor till kommunens fakturaadress:

Botkyrka kommun
Fack 760280
R 067
106 37 STOCKHOLM

Glöm ej att uppge referenskod på fakturan.

SVE-fakturor – elektroniska fakturor

För att skicka SVE-fakturor till Botkyrka kommun behöver ni uppge kommunens organisationsnummer: 212000–2882 eller GLN: 7381036800004 samt en korrekt referenskod.

Vill ni börja skicka SVE-fakturor och behöver mer information går det bra att kontakta Botkyrka kommun på e-postadress: ekonomi@botkyrka.se.

Referens på leverantörsfakturor

Vid varje beställning måste en leverantören få en referenskod, BK-referens/BK-nummer.

  • Referenskoden består alltid av 10 tecken: BK följt av 8 siffror. Ex: BK12345678.
    Ibland krävs en utfyllnad av nollor efteråt om ni tidigare har erhållit en kortare referenskod. Ex: BK123 ser numera ut: BK12300000 med nollutfyllnad.
  • Det får inte förekomma något mellanslag, eller andra tecken, i referenskoden.

Referenskoden uppges på fakturan enligt nedanstående:

  • SVE-fakturor – i fältet för Beställarreferens enligt SFTI-standarden.
  • Pappersfakturor – i fältet för Er Referens eller i fakturaadressen under Botkyrka kommun.

Detta gäller för klientfakturor för Socialförvaltningen

Socialförvaltningens klientfakturor skickas i form av pappersfakturor till nedanstående fakturaadress då klientfakturorna inte ska skannas in i ekonomisystemet, utan betalas via Socialförvaltningens verksamhetssystem.

Klientfakturor för Socialförvaltningen ska skickas till följande adress: 

Botkyrka kommun
Socialförvaltningen
Enhetens namn (t.ex. Utredningsenheten söder)
147 85 TUMBA 

Följande ska uppges på fakturan:

  • Referens: Ex. UESÖ (för Utredningsenheten söder)
  • Beställarens namn: Förnamn Efternamn

Ett undantag från detta är klientfakturor för Socialpsykiatriska enheten som är de enda klientfakturor inom Socialförvaltningen som hanteras i ekonomisystemet. Dessa ska ha referenskoden: BK88791SKLASS och skickas till: 

Botkyrka kommun
Fack 760280
R 067
106 37 STOCKHOLM

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2018
Kommun & politik