Stäng meddelande

Medborgarundersökningen 2018

Urval och metod för kommunens medborgarundersökning.

Om undersökningen 2018

Urval

I 2018 års undersökning deltog 1860 medborgare av 5000. Det är en svarsfrekvens på 38 procent. Urvalet slumpades fram från kommuninvånarregistret bland medborgare i åldern 18 år och uppåt. Svaren har i efterhand viktas för att motsvara faktisk fördelning i kommunen vad gäller kön, stadsdel och ålder.

Metod

En enkät skickades ut via post  tillsammans med ett portofritt svarskuvert och ett informationsbrev som var översatt till svenska, engelska, arabiska, spanska, finska och turkiska.  Medborgarna hade möjlighet att svara på enkäten på papper på svenska och via webben på olika språk. För att garantera tillgängligheten granskades enkäten tillsammans med kommunens funktionshinderstrateg innan den skickades ut. Det fanns också möjlighet att svara på frågorna per telefon.

Anonyma svar

Alla svar är anonyma i både kommunens egna och SCB:s undersökning. Alla svar behandlades och sammanställdes så att ingen kommer att veta vem som har svarat. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2019
Kommun & politik