Störningsinformation:
Avstängda e-tjänster torsdag 19 september
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ och kan kallas för ”kommunens regering”. Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och föreslår beslut.

Botkyrka kommunstyrelses presidium (ordförande och vice ordföranden) består av nedanstående personer:

Porträtt av Ebba Östlin

Ebba Östlin (S), ordförande

Porträtt av Gabriel Melki

Gabriel Melki (S), 1:e vice ordförande

Porträtt av Stina Lundgren

Stina Lundgren (M), 2:e vice ordförande

Kommunstyrelsens uppgifter är att:

  • bereda ärenden till fullmäktige och föreslå beslut
  • ange förutsättningar och riktlinjer för den fysiska planeringen
  • övervaka att de mål, riktlinjer och planer för verksamheten och ekonomin som fullmäktige fastställt efterlevs samt att den löpande förvaltningen handhas rationellt och ekonomiskt
  • se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls, att planläggning sker i den omfattning som kommunens utveckling kräver samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
  • främja utvecklingen av näringslivet, den högre utbildningen och forskningen
  • leda och samordna energiplaneringen samt främja energihushållning​
  • leda och samordna arbetet med att effektivisera verksamheten och ha ett övergripande ansvar för utvecklingen inom IT-området.

Kommunstyrelsens beredningsorgan

Kommunstyrelsen har nio politiska beredningsorgan; utskotten Botkyrka som plats och Botkyrka som organisation samt brottsförebyggande rådet, dialogkommissionen, fairtrade city, funktionsrättsrådet, investeringsberedningen, näringslivsrådet och pensionärsrådet. Till kommunstyrelsens förvaltning hör kommunledningsförvaltningen.

Kommunstyrelsens sekreterare är Jesper Dahl​​​

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2019
Kommun & politik