Stäng meddelande

Politiska partier

I Botkyrka är det Socialdemokraterna som tillsammans med Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet bildar majoritet. Majoriteten har tillsammans 38 mandat i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har totalt 75 mandat. Så här är mandaten fördelade:

  • Socialdemokraterna (S) 23
  • Kristdemokraterna (KD) 6
  • Miljöpartiet (MP) 4
  • Liberalerna (L) 3
  • Centerpartiet (C) 2
  • Moderaterna (M) 12
  • Tullingepartiet (TuP) 9
  • Sverigedemokraterna (SD) 9
  • Vänterpartiet (V) 7

Kontaktuppgifter kommunfullmäktiges partier

Längst ner på sidan hittar du mötestider för kommunfullmäktigegrupperna samt länkar till respektive partis lokala webbplats. Du kan också ringa eller ställa frågor via e-post till de politiska sekreterarna och gruppledarna i Botkyrka kommun.

Ledamöter som valts in i kommunfullmäktige eller i en nämnd under gemensamt partinamn bildar en partigrupp. Partigrupperna leds och samordnas av en gruppledare.

Centerpartiet

Politisk sekreterare: Benita Hägg
Mejl: benita.hagg@botkyrka.se

Gruppledare: Dag Ahlse
Telefon: 070-2021361
Mejl: dag.ahlse@centerpartiet.se

Kristdemokraterna

Politisk sekreterare: Caroline Blom
Telefon: 070-1870885
Mejl: caroline.blom@botkyrka.se

Gruppledare: Stefan Dayne
Telefon: 070-8891900
Mejl: stefan.dayne@botkyrka.se

Liberalerna

Politisk sekreterare: Andreas Froby
Mejl: andreas.froby@botkyrka.se

Tillförordnad gruppledare: Ing-Marie Viklund
Telefon: 076-8336306
Mejl: imviklund@gmail.com

Miljöpartiet de gröna

Politisk sekreterare: Kukkamariia Valtola Sjöberg
Telefon: 076-8305886
Mejl: kukkamariia.valtola.sjoberg@botkyrka.se

Gruppledare: Myrna Persson
Mejl: myrna.persson@botkyrka.se

Moderaterna

Politisk sekreterare: Ludvig Berggren
Telefon: 070-2080459
Mejl: ludvig.berggren@botkyrka.se

Gruppledare: Stina Lundgren
Telefon: 0701-896297
Mejl: stina.lundgren@moderaterna.se

Socialdemokraterna

Stabschef: Nadina Rosengren
Telefon: 070-1870880
Mejl: nadina.rosengren@botkyrka.se

Politisk sekreterare: Linnea Stevander
Telefon: 070-1805688
Mejl: linnea.stevander@botkyrka.se

Gruppledare: Ebba Östlin
Telefon: 070-1870880
Mejl: ebba.ostlin@botkyrka.se

Sverigedemokraterna

Politisk sekreterare: Max Möllerström
Mejl: mmollerstrom64@gmail.com

Gruppledare: Martin Inglot
Mejl: martin.inglot@sd.se

Tullingepartiet

Politisk sekreterare: Carl Widercrantz
Telefon: 076-1150164
Mejl: carl.widercrantz@tullingepartiet.se eller carl.widercrantz@botkyrka.se

Gruppledare: Anders Thorén
Mejl: anders.thoren@tullingepartiet.se

Vänsterpartiet

Politisk sekreterare: Kerstin Amelin
Telefon: 076-8051113
Mejl: kerstin.amelin@botkyrka.se

Politisk sekreterare: Therese Karlsson
Telefon: 070-3793121
Mejl: tussan65@hotmali.com

Gruppledare: Mats Einarsson
Telefon: 073-4218784
Mejl: mats.einarsson@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2020
Kommun & politik