Stäng meddelande

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige är ett sätt för dig mellan 13–22 år att påverka politiska beslut i Botkyrka som handlar om ungdomsfrågor. I ungdomsfullmäktige sitter ca 60 ledamöter som väljs genom årliga val i Botkyrkas skolor.

Ungdomsfullmäktige kallas ”BUUF” som står för "Botkyrkas Ungdom Under Förändring". Alla ungdomar i Botkyrka har rätt att kanditera och lämna in motioner (förslag) till ungdomsfullmäktige.

När det kommer in en motion beslutar ungdomsfullmäktige om motionen ska godkännas eller avslås. Om frågan gäller något som ungdomsfullmäktige inte själva kan behandla skickas motionen vidare till kommunfullmäktige. Ungdomsfullmäktige kan rekommendera kommunfullmäktige att stödja förslaget.

Ungdomsfullmäktige vill:

  • ta initiativ och besluta om att göra saker för ungdomar i Botkyrka,
  • att alla ungdomar i Botkyrka ska veta om att ungdomsfullmäktige finns,
  • jobba med framtidsfrågor, visa hur Botkyrka kan utvecklas och forma det framtida Botkyrka,
  • engagera fler ungdomar i samhällslivet,
  • vara idégivande, rådgivande, entusiasmerande, demokratiskolande och samhällsuppbyggande.

Vilka får vara med?

Du som går på högstadiet eller gymnasiet i Botkyrka har möjlighet att vara med. Det gäller bara att kanditera och sen bli vald under skolvalen. Du sitter ett år i taget.

Tar det tid?

Ungdomsfullmäktige håller offentliga möten en gång om månaden. Mötena hålls efter skoltid för att alla som vill vara med ska hinna sluta skolan.

Lärorikt och en nyttig erfarenhet

Ledamöterna i ungdomsfullmäktige lär sig om demokrati, hur en kommun fungerar och får många nya vänner från hela Botkyrka. Ungdomsfullmäktige får ofta inbjudningar till olika arrangemang både i Sverige och utomlands. Alla som varit med får ett intyg som visar att man har engagerat sig i ungdomsfullmäktige.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2017
Kommun & politik