Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Granskningsutlåtande Sörgården

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 15 april 2024

Anslaget datum: 15 april 2024

Nedtaget datum: 15 juni 2024

Förslag till detaljplan för Sörgården har ställts ut på samråd, granskning samt en andra granskning. Efter en andra granskning har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett granskningsutlåtande. I utlåtandet redovisar och kommenterar förvaltningen samtliga skriftliga yttranden som kommit in under granskningen. Utlåtandet finns tillgängligt på kommunens webb. Klicka här för att se granskningsutlåtandet.

Vid frågor är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvatlningen på e-post: sbf@botkyrka.se.

Senast uppdaterad: