Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Granskningsutlåtands Södra Kärsby

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 18 april 2024

Anslaget datum: 18 april 2024

Nedtaget datum: 18 juni 2024

Förslag till detaljplan för Södra Kärsby (del av Hallunda 4:34) har ställts ut på samråd, granskning samt en andra granskning. Efter en andra granskning har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett granskningsutlåtande. I utlåtandet redovisar och kommenterar förvaltningen samtliga skriftliga yttranden som kommit in under granskningen.

Klicka här för att ladda ner granskningsutlåtandet som pdf-fil. Pdf, 513.5 kB.

Senast uppdaterad: