Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Bygglov kungörelse

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 14 juni 2022

Anslaget datum: 15 juni 2022

Nedtaget datum: 15 juli 2022

Meddelande om beviljat bygglov

 

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodetablering

Sökande: Peab Anläggning AB, Mellansverige

Fastighet: RIKSTEN 9:2

Dnr: SBN 2022-84

Bygglovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar den

2022-06-16 med kungörelse- id: K355626/22

Du kan läsa beslutet på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Eventuell överklagan ska inkomma

Skriftligen till Botkyrka kommun eller bygglov@botkyrka.se

Senast: 2022-07-14

Ange dnr 2022-84

Senast uppdaterad: