Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Botkyrkadialogen Grödinge

Tack alla Vårsta-Grödingebor som deltog i Botkyrkadialogen som avslutades 15 oktober 2021. 37 synpunkter har kommit in varav några innehåller flera idéer och förslag.

Några av hjärtfrågorna för Vårsta-Grödingeborna är upprustning av boulebanan i Malmtorp och av Vårsta strandpark. Många har lämnat synpunkter på hur trafiksäkerheten kan förbättras och inte minst vill man få ökade möjligheter att cykla, och cykla säkert, i sin kommundel.

Fortsatt digitalt

Den ihållande pandemin har krävt att vi har fortsatt att föra dialogerna digitalt. Men för att så många som möjligt skulle få möjlighet att delta hade vi informatörer på plats i Vårsta centrum som assisterade med synpunktsinlämning. En tjänsteperson gjorde även ett besök hos seniorerna på Mötesplats Grödinge. Det resulterade i flera konstruktiva förslag.

Nu ska synpunkterna utredas och beslut om vilka av dem som blir verklighet är tänkta att fattas i början av december.

När besluten är fattade kan du läsa om dem här.

Dialogresultat 2019

Totalt kom 97 förslag in till kommunen från Grödingeborna. Flera förslag rörde samma fråga, eller var snarlika. Pengarna används bland annat till:

  • Förbättring av skolgården på Malmsjö skola genom en pergola för skugga, skateramp och markerad cykelväg över skolgården
  • Delfinansiering för att städa upp Grödingevallen
  • Förbättrad belysning i Vårsta strandpark

Förslagen som Dialogkommissionen inte driver vidare hanteras i kommunens ordinarie synpunktshantering.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: