Stäng meddelande

DUA i Botyrka kommun

DUA är en förkortning för delegationen för unga och nyanlända till arbete. Delegationen jobbar tillsammans för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot arbetslöshet inom målgruppen får större genomslag på lokal nivå.

Kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare samverkar i syfte att skapa lokala jobbspår för att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet. Samtidigt vill man säkra att arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses.

För att säkra att arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses samtidigt som de för individen ska innebära en effektiv väg till arbete har man tagit fram lokala jobbspår.

Ett lokalt jobbspår innebär en paketering av utbildning och insatser som gör arbetssökande anställningsbara.  

Filmen nedan är ett exempel på hur vi jobbar med våra lokala jobbspår i Botkyrka kommun.

Här hittar du information om våra nio olika jobbspår.

Barn och fritid

Jobbspåret Barn och Fritid är inom en bransch där många av våra individer söker jobb och utbildning. Här studerar man bland annat yrkesinriktad sfi där följande teman ingår:

1. Utbildning och arbetsmarknad.
2. Djur och natur.
3. Specialpedagogik.
4. Lärande och utveckling
5. Inflytande.

Jobbspåret Barn och Fritid förbereder för vidare studier till bland annat barnskötare. Eftersom dessa yrken kräver utbildning ska en studieplanering inrättas och följas upp av Botkyrka vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen i samverkan, tillsammans med individen.

Entreprenör

Jobbspåret Entreprenör vänder sig till de nyanlända som vill starta och driva ett företag. Här får man lära sig hur det är att starta och driva företag i Sverige samtidigt som man studerar sfi.

Målet är:

• Att man lär sig svenska språket på en grundläggande nivå för att aktivt kunna delta i arbetslivet och samhället i stort
• Skapar och presenterar en personlig affärsplan och hittat strategier för att på ett effektivt sätt få fram budskapet
• Få kunskaper och verktyg för hur man går till väga för att framgångsrikt starta och driva företag i Sverige

Svenska för entreprenörer har lektionsundervisning som är lärarledd, expertföreläsningar, seminarier, studiebesök, projektarbeten och övningar. Stort fokus läggs på att man ska bygga upp nätverk med viktiga aktörer som myndigheter, organisationer och företag.

Hotell/Storkök

Innehållet för jobbspåret Hotell/Storkök riktar sig mot hotell- och restaurangbranschen. Oftast kräver dessa jobb inte yrkesutbildning eller förkunskaper och är därför lättare att få som ett första jobb. Det är även en bransch med en stor personalomsättning och en bransch som ständigt växer i Stockholms län.
Jobbspåret riktar sig mot de individer som har ett intresse av att arbeta inom kök och restaurang eller hotell oavsett utbildningsbakgrund eller språknivå.

Vård och omsorg

Jobbspåret Vård och omsorg är inom en bransch där många av våra individer söker jobb och utbildning. Här studerar man bland annat yrkesinriktad sfi där följande teman ingår:

1. Vård och omsorg.
2. Omsorgsarbete, personlig omvårdnad och hygien.
3. Rapportering.
4. Att arbeta inom vård och omsorg.
5. Förhållningssätt.

Jobbspåret Vård och omsorg förbereder för vidare studier till bland annat undersköterska. Många arbetsplatser inom kommunen har möjlighet att erbjuda utbildning till de individer som har visstids- eller tillsvidareanställningar. Eftersom dessa yrken kräver utbildning ska en studieplanering inrättas och följas upp av Botkyrka vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen i samverkan, tillsammans med individen.

Kök

Jobbspåret Kök är format för de som vill prova på att jobba i kök eller bli kock i framtiden. Individerna får arbeta med tillagning av mat till kommunens lunchrestaurang Helges och café på Jobbcenter. Arbetsuppgifterna är främst matlagning men även planering och förberedelser. Individerna får här kunskaper om råvaror och hygien.

Lokalvård

Jobbspåret Lokalvård riktar sig främst mot de individer som vill arbeta inom service. I detta spår får individerna lära sig om olika variationer utav städ och kunskap om material liksom underlag/ytor som man behandlar. Utrymme finns för att pröva på yrket, arbetsträna, språkträna eller utbildas. Utbildningen står Jobbcenter för och varar ungefär i ca 10 dagar (heltidsstudier).

Plåt och Svets

Jobbspåret Plåt och Svets är format för de som bland annat vill jobba som svetsare.
I detta spår får individerna förvärva kunskap om materialet plåt samt alla ingående tekniker och metoder. Här får man även kompetens och erfarenhet inom svetsning. Det finns även möjlighet att få svetscertifikat.

Restaurang och Café

Restaurang och Café jobbspåret är till för de individer som vill arbeta i kök. I Helges restaurang kan man antingen välja inriktningen restaurang eller café. I inriktningen restaurang får man lära sig flera moment som är viktiga inom yrket. Man har dels möjlighet att arbeta med förberedelser av mat, dukning och servering, men även att lära sig kassahantering och arbeta med kunder.
Café inriktningen har liknande innehåll men här arbetar man även med beställningar och förberedelser av fika och smörgåsar till konferenser, seminarium och möten.

Vaktmästeri

Vaktmästeri jobbspåret riktar sig för de som vill jobba med vaktmästeri. Här får man grundläggande kunskaper inom yrket som till exempel ellära, belysning och olika verktyg som förekommer.

Vid frågor eller intresse är du välkommen att kontakta oss på dua@botkyrka.se.

Har du och ditt företag rekryteringsbehov?
Då är du välkommen att kontakta oss på dua@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2019
Näringsliv & arbete