Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Coronaviruset - stöd och information till företag

Botkyrka kommun följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och Folkmyndighetens rekommendationer för att minska spridningen. Här hittar du samlad information från olika aktörer till dig som är företagare.

Lokala stödinsatser till dig som företagare

  1. Vi utökar vår service kring stöd och rådgivning. Kontakta oss om kommunala och statliga stöd och hur de kan användas.
  2. Vi tar bort avgiften för uteservering och utehandel. Beslutet gäller till och med maj 2021.
  3. Förlängd betalningstid för fakturor om tillsyn inom miljö, hälsa och livsmedel. Vi skjuter på tillsyn som inte är kritisk. Beslutet gäller till och med maj 2021.
  4. Vi ger alla företag som behöver en möjlighet att upprätta en återbetalningsplan för mark- och tillsynsavgifter. Beslutet gäller till och med maj 2021.
  5. Företag som omsättningsmässigt drabbas av covid-19 och har kommunen eller de kommunala bolagen som hyresvärd kan efter överenskommelse med hyresvärden få ändra hyresinbetalningen från kvartalsvis till månadsvis. Det finns också möjlighet att komma överens med hyresvärden om att få hyran på avbetalning upp till motsvarande 6 månader.

Stöd och vägledning för att ta ditt företag igenom coronakrisen

För småföretagare 0-4 anställda:

Nyföretagarcentrum erbjuder småföretagarhjälpen. Du kan exempelvis få vägledning bland myndigheternas åtgärder och vilka just du och ditt företag kan använda dig av. Småföretagarhjälpen finns till för småföretag som har säte och verksamhet i Botkyrka eller Huddinge kommun och har, eller riskerar att få, ekonomiska problem. Boka en kostnadsfri tid och få mer information på nyforetagarcentrum.se/botkyrka

För företag med 5–50 anställda:

Tillväxt Botkyrka erbjuder att vara ditt bollplank kring krishantering och stöttar dig med frågeställningar kring kassaflöde, likviditet och personal. Har stort kontaktnät av specialister, företag och rekryterare. Samarbetar med kommunen och arbetsförmedlingen. Kontakt: tillvaxtbotkyrka.se

För små och medelstora företag:

Almi har en företagsjour riktat till små och medelstora företag i Stockholmsregionen. Här kan du få rådgivning och information om vilka stödinsatser som finns att tillgå. Företagsjouren erbjuder även rådgivning på arabiska. Läs mer på: almi.se/stockholm/foretagsjour. Läs även om andra tips och stöd du kan få hjälp med av Almi.

Kontakta vår företagslots

Välkommen att kontakta vår företagslots på foretag@botkyrka.se för att diskutera din situation med anledning av coronakrisen eller andra frågor som du som företagare behöver hjälp med. Företagslotsen kan hjälpa dig att hitta olika stöd och guida dig till rätt kontaktpersoner.

Prata med dina företagarkollegor – vi bjuder in till nätverksträffar

Vi ser behovet hos företagen att träffas digitalt och utbyta kunskaper och erfarenheter. Ventilera tankar och idéer om hur man kan hantera den tuffa situation som många befinner sig i och hjälpa varandra. Många exempel finns redan ibland kommunens företag där innovativa idéer och kreativa lösningar sätts igång. Vi kan lära av varandra, hitta synergier och dra nytta av våra olika kompetenser. Därför planerar kommunen att bjuda in till nätverksträffar för till alla intresserade företag. Välkommen att skicka din intresseanmälan till foretag@botkyrka.se.

Region Stockholms insatser och åtgärder för näringslivet

Region Stockholm har mobiliserat flera åtgärder för att stödja företag i coronakrisen, läs mer på sll.se

Utlysningar och stöd för företag

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Du ansöker hos Boverket och beslut fattas av Länsstyrelsen. Håll dig uppdaterad och läs mer om omsättningsstödet hos Länsstyrelsen.

Omställningsstöd för företag

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat under stödperioderna. Håll dig uppdaterad och läs mer om omställningsstödet hos Skatteverket.

Skjut upp betalning av skatt

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Det finns flera sätt att ansöka, men du får beslutet snabbast om du använder Skatteverkets e-tjänst. Här kan du läsa mer och hitta e-tjänster hos Skatteverket.

Samlad information från regeringen och myndigheter

Via verksamt.se kan du hålla dig uppdaterad och få samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset.

Important information to entrepreneurs due to the coronavirus

Regeringskansliet har samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett planeringsstöd på MSB.se för hur du kan tänka inför eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster med mera.

Försäkringskassan har information om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vård av barn.

Här hittar du Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19.

Information om hjälp i kris från olika näringslivsorganisationer

Företagarna och Svenskt Näringsliv är två organisationer som ger tips och råd på sina webbplatser för dig som är företagare, och för dig som har enskild firma. Svenskt Näringsliv har bland annat tagit fram en sammanställning över olika krisåtgärder som regeringen lagt fram.

Hitta nya distributörer eller underleverantörer

Enterprise Europe Network

För dig som driver serveringsställen eller anordnar evenemang

För dig som har frågor kring regler för restauranger, krogar med flera har de även tagit fram en vägledning för vilka regler som gäller för exempelvis alkoholservering och med hänsyn till avstånd och trängsel på serveringsställena.

Kontakta Miljöenheten

Du kan alltid vända dig till våra handläggare på Miljöenheten om du har frågor om vad restriktionerna innebär för din verksamhet på telefonnummer 08 530 610 81 eller e-post sbf@botkyrka.se.

Psykisk hälsa och covid-19

För många har utbrottet av covid-19 inneburit en stor omställning i vardagen. Du kanske känner oro för din egen eller andras hälsa. Här finns några länkar där som kan vara till hjälp.

Stödlista för psykisk hälsa i kristid - SKR

Vuxna | Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se)


Ta hand om dig och varandra!

Välkommen att kontakta vår företagslots

Välkommen att kontakta vår företagslots på foretag@botkyrka.se för att diskutera din situation med anledning av coronakrisen. Företagslotsen kan hjälpa dig att hitta olika stöd och guida dig till rätt kontaktpersoner.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: