Öppna mobilmenyn

Coronaviruset - stöd och information till företag

Botkyrka kommun följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och Folkmyndighetens rekommendationer för att minska spridningen. Här hittar du samlad information från olika aktörer till dig som är företagare.

Tillfälliga regler om smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya tillfälliga regler för serveringsställen.

Detta innebär att du som har restaurang, café eller liknande har en skyldighet att:

  • Se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler.
  • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet.
  • Erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten ,eller erbjuda handsprit.
  • Informera besökare om hur de kan minska risken för smittspridning. Informationen bör sitta vid entréer, toaletter och andra platser där besökare uppehåller sig.
  • Se till att personalen får den information som behövs för att kunna förhindra smittspridning mellan besökare.

Rutiner för egenkontroll

Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar samt ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har rätt att begränsa eller stänga ned de verksamheter som inte följer reglerna.

Ytterligare ändrade föreskrifter och allmänna råd

Från och med 24 december gäller nya föreskrifter. Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas då till fyra personer. Är ett sällskap större än fyra personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.

Tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Regeringen har beslutat att förbjuda servering av alkohol på bland annat restauranger och barer mellan klockan 20.00 och 11.00. Det tidigare förbudet som gällt från klockan 22.00 ersätts från 24 december. Botkyrka kommun kan göra kontroller för att se att verksamheter i kommunen med serveringstillstånd för alkohol följer den tillfälliga lagändringen.

Tillfälligt förbud mot sammankomst med fler än 8 personer

Regeringens har beslutat att det blir förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Det tidigare undantaget för sådana sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort. Förbudet gäller från den 24 november och kommer att omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är att den föreslagna begräsningen inte ska gälla längre än fyra veckor.

Förslag om förändring av omställningsstödet

Regeringen har föreslagit en förlängning av omställningsstödet och att ett omsättningsstöd kommer att införas till handels- och kommanditbolag. Förslagen kommer att lämnas i en kommande extra ändringsbudget i början av 2021.

Nya krisåtgärder för att stötta företag och enskilda genom pandemin


Checklista för evenemang och serveringsställen

Frågor och svar om regler för restauranger, krogar m.m

Kontakt Miljöenheten

Du kan alltid vända dig till våra handläggare på Miljöenheten om du har frågor om vad restriktionerna innebär för din verksamhet på telefonnummer 08 530 610 81 eller e-post miljo@botkyrka.se.

Tips för att ta ditt företag igenom coronakrisen

För småföretagare 0-4 anställda:

Nyföretagarcentrum erbjuder småföretagarhjälpen. Du kan exempelvis få vägledning bland myndigheternas åtgärder och vilka just du och ditt företag kan använda dig av. Småföretagarhjälpen finns till för småföretag som har säte och verksamhet i Botkyrka eller Huddinge kommun och har, eller riskerar att få, ekonomiska problem. Boka en kostnadsfri tid och få mer information på nyforetagarcentrum.se/botkyrka

För företag med 5–50 anställda:

Tillväxt Botkyrka erbjuder att vara ditt bollplank kring krishantering och stöttar dig med frågeställningar kring kassaflöde, likviditet och personal. Har stort kontaktnät av specialister, företag och rekryterare. Samarbetar med kommunen och arbetsförmedlingen. Kontakt: tillvaxtbotkyrka.se


För små och medelstora företag:

Almi har en företagsjour riktat till små och medelstora företag i Stockholmsregionen. Här kan du få rådgivning och information om vilka stödinsatser som finns att tillgå. Företagsjouren erbjuder även rådgivning på arabiska. Läs mer på: almi.se/stockholm/foretagsjour.

Nationella Företagsakuten

Om du har akuta problem i ditt företag med anledning av covid-19 kan du även kontakta Nationella företagsakuten

Använd de stödinsatser som finns för dig – vi reder ut vad du kan få av vem

Du kan även få service kring stöd och rådgivning om de statliga programmen och lokala insatserna eller om du har andra frågor gällande ditt företagande via kommunens företagslots. Du når företagslotsen via foretag@botkyrka.se.

Prata med dina företagarkollegor – vi bjuder in till nätverksträffar

Vi ser behovet hos företagen att träffas digitalt och utbyta kunskaper och erfarenheter. Ventilera tankar och idéer om hur man kan hantera den tuffa situation som många befinner sig i och hjälpa varandra. Många exempel finns redan ibland kommunens företag där innovativa idéer och kreativa lösningar sätts igång. Vi kan lära av varandra, hitta synergier och dra nytta av våra olika kompetenser. Därför planerar kommunen att bjuda in till nätverksträffar för till alla intresserade företag. Välkommen att skicka din intresseanmälan till foretag@botkyrka.se.

Ytterligare lokala stödinsatser till dig som företagare

  1. Vi utökar vår service kring stöd och rådgivning. Kontakta oss om kommunala och statliga stöd och hur de kan användas.
  2. Vi ser till att utesäsongen kan starta nu! Vi tar bort avgiften för uteservering och utehandel under mars, april och maj. Beslutet gäller till och med maj 2020
  3. Förlängd betalningstid för fakturor om tillsyn inom miljö, hälsa och livsmedel. Vi skjuter på tillsyn som inte är kritisk.
  4. Vi ger alla företag som behöver en möjlighet att upprätta en återbetalningsplan för mark- och tillsynsavgifter.
  5. Företag som har kommunen eller de kommunala bolagen som hyresvärd kan ändra hyresinbetalningen från kvartalsvis till månadsvis. Det är också möjligt att få hyran på avbetalning upp till motsvarande 6 månader.

Samlad information från regeringen och myndigheter (råd och stöd)

Verksamt.se

Important information to entrepreneurs due to the coronavirus

För företagare med anledning av covid-19 (Regeringskansliet)

Hantera förändringar på grund av coronaviruset

Tillväxtverket

Artiklar om hur coronaviruset påverkar småföretagare

Företagarna

Hitta nya distributörer eller underleverantörer

Enterprise Europe Network

Välkommen att kontakta vår företagslots

Välkommen att kontakta vår företagslots på foretag@botkyrka.se för att diskutera din situation med anledning av coronakrisen. Företagslotsen kan hjälpa dig att hitta olika stöd och guida dig till rätt kontaktpersoner.

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan