Öppna mobilmenyn

Coronaviruset - stöd och information till företag

Botkyrka kommun följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och Folkmyndighetens rekommendationer för att minska spridningen. Här hittar du samlad information från olika aktörer till dig som är företagare.

Tips för att ta ditt företag igenom coronakrisen

1. Sök individuell coachning

För småföretagare:

Individuellt anpassad choachning och rådgivning kostnadsfritt via Nyföretagarcentrum och Subtopias företagskuvös Klump.
Kontakt: nyforetagarcentrum.se/botkyrka respektive subtopia.se

För företag med 5–50 anställda:

Är bollplank kring krishantering, stöttar med frågeställningar kring kassaflöde, likviditet och personal. Har stort kontaktnät av specialister, företag och rekryterare. Samarbetar med kommunen och arbetsförmedlingen. Kontakt: tillvaxtbotkyrka.se

2. Använd de stödinsatser som finns för dig – vi reder ut vad du kan få av vem

Du kan få service kring stöd och rådgivning om de statliga programmen och lokala insatserna via kommunens företagslots. Du når företagslotsen via foretag@botkyrka.se.

3. Prata med dina företagarkollegor – vi bjuder in till nätverksträffar

Vi ser behovet hos företagen att träffas och utbyta kunskaper och erfarenheter. Ventilera tankar och idéer om hur man kan hantera den tuffa situation som många befinner sig i och hjälpa varandra. Många exempel finns redan ibland kommunens företag där innovativa idéer och kreativa lösningar sätts igång. Vi kan lära av varandra, hitta synergier och dra nytta av våra olika kompetenser. Därför planerar kommunen att bjuda in till nätverksträffar för till alla intresserade företag. Välkommen att skicka din intresseanmälan till foretag@botkyrka.se.

Ytterligare stödinsatser till dig som företagare

Läs om kommunens insatser för att stötta det lokala näringslivet

Viktig information från regeringen och myndigheter

Verksamt.se

Hantera förändringar på grund av coronaviruset

Tillväxtverket

Artiklar om hur coronaviruset påverkar småföretagare

Förretagarna

Hitta nya distributörer eller underleverantörer

Enterprise Europe Network

Affärsrådgivning

Tillväxt Botkyrka erbjuder affärsutveckling till företag som har 5-50 anställda, både med fokus anpassning utifrån effekter av Coronokrisen och framtida utveckling:

Tillväxt Botkyrka

Almi erbjuder ett affärsutvecklingsprogram för företag med 0-4 anställda.

Nyföretagarcentrum erbjuder distansrådgivning och bokningen sker på samma sätt som förut.

Har du frågor?

Har du några frågor och vill diskutera din situation med anledning av coronakrisen är du välkommen att kontakta oss på foretag@botkyrka.se

Senast uppdaterad: 17 september 2020

Hitta på sidan