Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Byggföretag etablerar i Rikstens Företagspark

Fyra lokala byggföretag satsar på en gemensam lokal i Rikstens Företagspark: Från vänster: Lenn Lindell och Catrine Lindell, Fogtema, Pierre Ridderheim, Huddinge Tak & bygg samt Fredrik Petersson, Rostfria tak. Med i projektet är också Ranta Bygg.

Fyra lokala byggföretag satsar på en gemensam lokal i Rikstens Företagspark: Från vänster: Lenn Lindell och Catrine Lindell, Fogtema, Pierre Ridderheim, Huddinge Tak & bygg samt Fredrik Petersson, Rostfria tak. Med i projektet är också Ranta Bygg.

20 juni 2023

Näringsliv och företag

Nära, hållbart och expansivt. Nu har Botkyrka kommun tecknat reservationsavtal med flera företag som vill utveckla sina verksamheter i Rikstens Företagspark.

En av aktörerna är en grupp lokala företagare som gör en gemensam satsning. De kommer att investera tillsammans i marken genom en BRF-lösning eller bildande av fastighetsbolag.

– Vi vill äga och skapa en gemensam anläggning helt anpassad utifrån våra verksamheters behov. Vi är för små för att investera själva men genom att gå ihop och bygga tillsammans skapar vi den här möjligheten, säger Fredrik Pettersson som driver Rostfria Tak sedan drygt 20 år tillbaka.

Nära för medarbetarna

Det var han som fick upp ögonen för den nya företagsparken i Riksten och som är initiativtagare till konstellationen som tecknar reservationsavtal med Botkyrka kommun. De övriga företagen är Fogtema & Tätskikt i Mälardalen, Huddinge Tak & Bygg samt Ranta Bygg.

– De flesta av våra medarbetare bor i Botkyrka med omnejd. För oss är det viktigt att de har nära till verksamheten och det är bra ur miljöhänseende eftersom det minskar avstånd och transporter, säger Cathrine Lindell som driver Fogtema tillsammans med Lenn Lindell.

Möjlighet att expandera

Hon får medhåll av Pierre Ridderheim på Huddinge tak & bygg som ser den gemensamma anläggningen som en stor möjlighet att fortsätta utvecklas som entreprenör.

– På vår nuvarande plats har vi svårt att växa men här kommer arbetsfordon och utrustning som ställningssläp att få plats vilket också skapar förutsättningar för expansion, säger han.

I augusti har de fyra företagen ambitionen att påbörja den fortsatta processen med bland annat bygglovsansökan.

En av Stockholms främsta tillväxtkomuner

Botkyrka är en av Stockholms främsta tillväxtkommuner och utvecklingen av Rikstens Företagspark är led i att skapa fler möjligheter för företag att etablera sig på ett av regionens bästa lägen. Detaljplanen möjliggör för industri, kontor och etableringar inom handel.

­ – Vi välkomnar företagen inom byggsektorn till Rikstens Företagspark. Vi är glada att kunna skapa goda förutsättningar för företag att växa och skapa nya arbetstillfällen som bidrar till vår kommun, säger Emanuel Ksiazkiewicz, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun.

Reservationsavtalen rör 26 000 kvadratmeter mark

De aktuella reservationsavtalen rör drygt 26 000 kvadratmeter mark och inriktningen har varit företag verksamma inom bygg- och anläggningsbranschen, där det finns goda utvecklings- och tillväxtmöjligheter som del av den expansiva Storstockholmsregionen. Kriterier har bland annat varit ekonomiska förutsättningar samt antalet anställda i nuläge och beräknat ett par år framåt. Sammantaget är det sex tomter som har reserverats av såväl företag utanför Botkyrka som lokala aktörer.

Andra har även läst