Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Anmäl stöld och brott på en minut och gör din verksamhet tryggare med appen Säkerhetscenter.

27 november 2023

Näringsliv och företag

I Svensk handels kostnadsfria app får du som företagare information om aktuella säkerhetshändelser och hur du kan agera för att undvika att ditt företag utsätts för brott.

porträtt på Erik Mangen, säkerhetsexpert på Svensk handel

Erik Mangen, säkerhetsexpert på Svensk handel

 

Erik Mangen, säkerhetsexpert på Svensk handel, berättar om bakgrunden till att appen Säkerhetscenter togs fram av Svensk handel.

– Upp till 40 procent av alla företagare som utsatts för stöld eller andra brott väljer att inte polisanmäla. De tycker att det tar för lång tid och är krångligt. Somliga har också dåliga erfarenheter av att ärenden de tidigare anmält har lagts ner.

Erik säger att det är viktigt att lyfta näringslivet som målsägande och ge dem mer stöd. Utöver att erbjuda företagare brottsförebyggande stöd, ville Svensk handel bidra till att öka anmälningsfrekvensen för brottsutsatta företagare och samtidigt sätta press på och hjälpa Polisen. Han poängterar vikten av att anmäla.

– Om polisen inte får reda på vilka brott företagare utsätts för, kan det i förlängningen leda till att brottslingarna får en frisedel genom att polisnärvaron i ett område sjunker. Men om vi i stället sätter press på polisen, genom att anmäla alla brott, kan vi få högre närvaro och det brottsförebyggande arbetet förbättras.


När appen Säkerhetscenter skapades utgick Svensk handel ifrån den information Polisen behöver ha för att ta emot en brottsanmälan, samtidigt som de ville göra den så pedagogisk och tillgänglig som möjligt.

– Nu tar det bara runt en minut att göra en polisanmälan. Användarna, som börjar bli många, bekräftar att appen frigör tid och att det är enkelt att ta del av information kring aktuella säkerhetshändelser och hur de kan agera för att undvika att deras företag utsätts för brott.

Avslutningsvis säger Erik att ju fler i näringslivet som bidrar, desto bättre blir appen och resultatet.

– Alla som har ett organisationsnummer borde använda appen och bidra till att vi skapar en så bra lägesbild som möjligt. Ju fler som bidrar desto bättre, avslutar han.


Gå till Svensk handels hemsida för mer information och för att ladda ner appen.

Säkerhetscenter – mycket mer än brottsanmälan

Säkerhetscenter erbjuder mycket mer än möjligheten att anmäla brott. Den kan till exempel användas som ett incidentrapporteringssystem där du kan få en enkel överblick över alla säkerhetshändelser inom din verksamhet. Genom pushnotiser ges tips och varningar om sådant som pågår i ditt närområde. En annan central tjänst är möjligheten att samverka i grupper för din bransch eller ditt närområde. I grupperna kan medlemmarna dela information, stötta varandra och samverka för att förebygga brott. Checklistor med säkerhetstips för att öka tryggheten och krishanteringsstöd är annat du får tillgång till.

Hör av dig via sakerhet@svenskhandel.se om du behöver hjälp med att skapa lokala grupper för samverkan, eller annat stöd med appen.

Andra har även läst