Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Tryggare och snyggare busstation, nya bostäder och butikslokaler samt förbättrade gång- cykel- och bilvägar = framtidens Tumba

22 mars 2024

Näringsliv och företag

Näringslivsfrukost om utvecklings- infrastruktur- och trygghetssatsningar för Botkyrkaföretagare och andra intresserade

Maikel Ablahad, centrumchef för Tumba centrum framför ett fönster med utsikt över Tumba centrum

Maikel Ablahad, centrumchef för Tumba centrum var en av föredragshållarna

I torsdags, den 21 mars, möttes företagare och andra intresserade i Pingstkyrkans möteslokal i Tumba för en gemensam frukost, som Botkyrka kommuns näringslivsenhet bjudit in till. Där fick deltagarna ta del av allt spännande som planeras av kommunen, Botkyrkabyggen, Centrumägaren Cavendo och Birger Bostad.

Tusentals nya bostäder


Under de kommande åren planerar Botkyrkabyggen, Centrumägaren Cavendo och Birger Bostad att bygga tusentals nya bostäder i Tumba med närområde. Det kommer att bli både hyres- och bostadsrätter i olika storlekar som, bland annat, kommer att byggas vid busstationen, bakom Gröndalsvägen/Grödingevägen, Storvreten och i Tumba skog.

– Det är roligt att höra om framtidsplanerna och att Botkyrka utvecklas med nya bostäder. Och att skattepengar hamnar i rätt händer, sade Jimmy Shamon från Xpertbekämpning AB, en av deltagarna på frukostträffen.

En visionsskiss med flera flervåningshyreshus bland tallar

Visionsbild över Tumba skog (Birger bostad)

visionsskiss på två flervåningshus i tegel

Visionskiss Tumba Terrass (Botkyrkabyggen)

Ökad trygghet genom nybyggnation, upprustad busstation och ett centrum i förändring

Gruppbild (från vänster): Simon Aspgren, från samhällsbyggnadensförvaltningens exploateringsenhet, näringslivschef Martin Andaloussi, biträdande kommundirektör Helena Karlsson och Fredrik Alvarsson, VD på Birger Bostad.

Från vänster: Simon Aspgren, från samhällsbyggnadens exploateringsenhet, näringslivschef Martin Andaloussi, biträdande kommundirektör Helena Karlsson och Fredrik Alvarsson, VD på Birger Bostad.

Näringslivschef Martin Andaloussi berättade att den nya bebyggelsen, utöver att erbjuda nya bostäder och affärslokaler, förväntas bidra till en ökad trygghet:

– Ja, en positiv effekt blir att tryggheten och säkerheten förväntas öka. Detta genom att mer människor kommer att röra sig i området och att fler butiker är öppna mot busstationen och andra platser som upplevts som mindre trygga, säger han.

Simon Aspgren, från samhällsbyggnadens exploateringsenhet berättade om den kommande upprustningen av Busstationen. Busstationen som har upplevts som otrygg, kommer att få ett rejält lyft och få bättre belysning, bli öppnare och lummigare.

Maikel Ablahad, centrumchef för Tumba centrum berättade om det löpande förbättringsarbetet som bedrivs i Tumba centrum, bland annat för att bygga bort otrygghet:

– Mörka ytor och vrår har byggts bort samtidigt som nya sitt-ytor har skapats. Vi får mycket positiv återkoppling, och presumtiva näringsidkare som kommer på besök, blir positivt överraskade över att det är så fräscht.

 

Foto på Stina Lundgren, kommunstyrelsens ordförande

Stina Lundgren, kommunstyrelsens ordförande

Stina Lundgren, kommunstyrelsens ordförande, som inledde frukosten, berättade att säkerhets- och trygghetstänket ska genomsyra allt som kommunens förvaltningar gör:

– Vi vill framför allt skapa trygghet för Botkyrkaborna, för dem som verkar här och för besökare, sade hon.

Någonting som näringslivschef Martin Andaloussi höll med om:

– Tryggheten är det som företagarna i kommunen har lyft som den allra viktigaste frågan för ett förbättrat företagsklimat!

Andra har även läst