Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Ny bussterminal i Tumba planeras till 2026

24 april 2024

Näringsliv och företag

Den nya bussterminalen ska möjliggöra fler bussavgångar, öka tryggheten och bli en mer trivsam plats att vistas på

Skiss på hur bussterminalen kommer att se ut. Det är öppet och luftigt och planertingar med blommor och buskar.

Visionsskiss över nya bussterminalen

Sedan 2021 pågår planeringen för att förbättra och utveckla infrastrukturen och framkomligheten, men även tryggheten, i området kring Tumba centrum. Simon Aspenberg, från samhällsbyggnadförvaltningens exploateringsenhet, berättar att satsningen innebär en rad mindre och större förbättringsåtgärder:

– Det kommer att byggas nya korsningar och en ny cirkulationsplats, nya gångbanor och cykelbanor, men den kanske viktigaste förändringen är den kommande om- och tillbyggnaden av bussterminalen i Tumba, som beräknas vara klar 2026, säger han.

Varje dag passerar 20 000 personer Tumbas pendeltågs- och bussterminal. Den senare är idag sliten och upplevs som otrygg med flera mörka vrår och ytor. Huvudsyftet med den nya bussterminalen är att möjliggöra fler bussavgångar, öka tryggheten och att göra det till en mer trivsam plats.

– Bussterminalen kommer att få ett rejält ansiktslyft och samtidigt bli öppnare och lummigare och få nya sitt-ytor. Det blir också betydligt bättre belysning med gatlyktor, spotar och linspänd belysning.

Visionsbild över busstationen och Tumba centrum uppifrån sett

Nya butiker bidrar till tryggheten

Porträttbild på Simon Aspenberg

Simon Aspenberg

Simon berättar att bussterminalen kommer att bli större än i dag och växa österut. Det heltäckande taket kommer att tas bort och ersättas av väderskydd vid varje hållplats. Marken ska planas ut och buskar och växter planteras. Det finns också planer på att bygga nya bostadshus med butikslokaler på bottenplan i anslutning till bussterminalen.

– Butikerna kommer att bidra till att fler människor rör sig i området. En positiv effekt av det och att det blir ljusare och öppnare i allmänhet är att känslan av trygghet och säkerhet förväntas öka, avslutar Simon Aspenberg.Tillfällig busstation och ersättningsplatser för infartsparkeringen

En tillfällig bussterminal, som kommer att ligga på andra sidan busspåret, kommer enligt plan att börja byggas i slutet av året. Den beräknas tas i bruk i början av 2025 och användas fram till hösten 2026.
I samband med det skapas nya infartsparkeringsplatser för att ersätta de som försvinner för att göra plats åt den tillfälliga bussterminalen.

 

Mer information

Läs mer om utvecklingen av infrastrukturen i och runt Tumba centrum.

Andra har även läst