Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Verksamheter inom kontaktmaterial ska registrera sig hos kommunen från första juni

26 april 2024

Näringsliv och företag

Från och med 1 juli 2024 ska verksamheter som hanterar kontaktmaterial (material avsedda att komma i kontakt med livsmedel) vara registrerade hos kommunen för att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska kunna utföra kontroll.

De verksamheter som ska registrera sig är sådana som under ett räkenskapsår beräknas ha en omsättning av kontaktmaterial som överstiger 80 000 kronor och beräknas tillverka, förädla eller importera 1 000 eller fler enheter av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Läs mer här eller här för mer information.

Andra har även läst