Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Så kommer Fittja torg se ut

16 februari 2022

Stadsplanering och trafik

Fittja torg ska byggas om och nu är det klart hur det kommer att se ut. Vattenlek, vackra naturmaterial och lekfulla sittplatser är några av de delar som planeras på det upprustade torget. Förslaget är framtaget i ett nära samarbete mellan kommunen, polisen, Kungsvåningen och Botkyrkabyggen och är en viktig del i det gemensamma arbetet för att öka tryggheten och trivseln i Fittja centrum.

Torgförslaget med vattenlek, parkbänkar och människor i förgrunden och på torget.

Källa: Nivå landskapsarkitektur

Där vi möts

Tre landskapsarkitektteam har under hösten tagit fram gestaltningsförslag med sin vision för hur torget kan utvecklas. Samverkansorganisationen har sedan utvärderat förslaget för att se vilket som bäst svarar upp mot de utvecklingsbehov som finns för Fittja torg. Det utsedda förslaget, framtaget av Nivå landskapsarkitektur, heter ”Där vi möts!” och innehåller bland annat vattenlek, färgglada sittplatser och skira träd.

 – Förslaget är lekfullt och lättsamt samtidigt som det svarar upp mot viktiga krav såsom trygghet, säkerhet och överblickbarhet som varit viktiga förutsättningar, säger Lotta Magnuson, projektledare för torgprojektet. Förslaget visar också respekt för Fittja genom att ta upp material och kulörer som redan finns i området, avslutar Lotta Magnuson.

Torget kommer att vidareutvecklas och projekteras under året och ombyggnationen planeras att påbörjas under andra halvan av 2023.

Torget är hjärtat i Fittja Centrum.

 – Torget är hjärtat i Fittja Centrum. Det ska vara en plats där folk trivs. Med det här förslaget blir torget både tryggare och snyggare. Upprustningen är en viktig del i arbetet med att göra Fittja bättre för alla som bor och verkar i området, säger Gabriel Melki (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Mer information

Du kan läsa mer om upprustningen av Fittja torg här på kommunens webbplats.

Om Fittja torg

Andra har även läst