Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Uppföljning av hemtjänsten i Botkyrka kommun

12 april 2022

Stöd, omsorg och familj

För att säkerställa en trygg och säker omsorg av god kvalitet har Botkyrka kommun följt upp hur hemtjänsten lever upp till de krav som kommunen ställer. Uppföljningen gäller samtliga utförare av hemtjänst i kommunen och presenteras för vård- och omsorgsnämnden den 19 april.

Vård- och omsorgsnämnden har tidigare beslutat om en modell för hur verksamhet inom vård och omsorg ska följas upp. Uppföljningen sker på samma sätt oavsett om verksamheten är i egen regi eller av externa utförare, till exempel ett privat företag. Först ut är hemtjänsten som följdes upp vintern 2021-2022. Resultatet presenteras för vård- och omsorgsnämnden den 19 april.

 –Vi vänder på alla stenar för att Botkyrkaborna ska få vård och omsorg med god kvalitet. Uppföljningen är en del av det arbetet. Det är första gången som vi gör en så här konkret, tydlig och skarp uppföljning av samtliga utförare av hemtjänst. Uppföljningen visar att Botkyrkas hemtjänstenheter i egen regi har en del brister att arbeta med. Nu får de, och övriga utförare som visat brister, i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att komma tillrätta med bristerna snabbt, säger Tuva Lund (s) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

I vissa delar uppfyller samtliga utförare alla krav

I Botkyrka kommun finns det fem utförare av hemtjänst, fyra externa utförare och Botkyrka kommuns hemtjänst i egen regi. Uppföljningarna visar att övervägande delar inom hemtjänstens verksamhet fungerar bra. Det finns vissa delar där samtliga utförare uppfyller alla krav. Till exempel följsamhet till basala hygienrutiner, hur personalen ska agera när en brukare saknar aptit eller minskar i vikt, hantering av brukarens nycklar, hur personalen ska agera när en brukare avlider eller inte öppnar dörren. Hos samtliga utförare får nyanställda introduktion.

Fler brister för kommunens hemtjänst i egen regi

Inom de allra flesta områden har samtliga utförare rutiner för hur arbetet ska gå till, men däremot följs inte alltid rutinerna hos alla utförare. Uppföljningen visar generellt på fler brister för kommunens hemtjänst i egen regi. Bland annat i systematiken kring uppföljning av avvikelser, synpunkter, egenkontroller samt riskanalys. Det finns också brister i praktiska bitar som brandsäkra aktskåp och hantering av arbetskläder.

Utförare med brister ska inkomma med en åtgärdsplan

Vård- och omsogsnämnden godkänner uppföljningen av hemtjänst vid sitt sammanträde den 19 april. Därefter ska utförare som bedömts ha brister (röd eller gul) inkomma med en åtgärdsplan.

5 utförare av hemtjänst i Botkyrka kommun

I januari 2021 infördes ökad valmöjlighet i Botkyrka kommun. Det innebar att medborgare fick möjlighet att välja mellan fem utförare av hemtjänst, fyra hemtjänstföretag och Botkyrka kommunes hemtjänst i egen regi. Målet med ökad valmöjlighet är att ge medborgare större möjligheter att påverka sin vardag och omsorg, öka kvaliteten på hemtjänsten och få fler nöjda medborgare inom omsorgen.

Läs mer om att välja hemtjänst i Botkyrka.

Ta del av uppföljningen av hemtjänst

Resultatet från uppföljningen av hemtjänst presenteras för vård- och omsorgsnämnden den 19 april.

Uppföljning hemtjänst 2022 Pdf, 650.1 kB.

Andra har även läst