Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Språksatsning bidrar till ökad kvalitet i omsorgen

27 juni 2022

Stöd, omsorg och familj

En fungerande kommunikation är viktig för att äldre ska vara trygga och kunna påverka sin vård och omsorg. Botkyrka satsar därför sedan flera år på att erbjuda medarbetare kompetensutveckling i svenska språket. Förra årets elever gjorde ett starkt resultat.

Tre personer, Tuva Lund, Petra Oxonius och Muner Atta sitter vid ett bord. Framför dem finns kaffekoppar en termos, socker och gräddkanna. Alla tre tittar in kameran och ler.

Tuva Lund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, Petra Oxonius, vård- och omsorgsdirektör samt Muner Atta, undersköterska på Tunängen.

Muner Atta är undersköterska på Tunängen, ett vård- och omsorgsboende i Tumba. Han har lång och gedigen erfarenhet inom äldreomsorgen. Under hela sitt yrkesliv har han också utvecklat sin kompetens, både inom vård och omsorg och sina kunskaper i svenska språket.
Förra året gick han kursen ”kompetensutveckling i svenska” för att bli bättre på att skriva.

Lättare att skriva genomförandeplaner

Nyligen träffade Muner Atta Botkyrkas kommunalråd Tuva Lund (S) och vård- och omsorgsförvaltningens direktör Petra Oxonius för att berätta om sina lärdomar från kursen.
– Jag har bra kontakt med de äldre, att prata på svenska är inget problem för mig. Men att skriva, till exempel genomförandeplaner, har varit svårt. Med kursen har det blivit lättare att skriva och jag känner mig också tryggare med att göra det, berättar Muner Atta.

Tillgång med många olika språk

Botkyrka kommun är en av de första kommunerna i landet att införa arbetsprov i svenska språket inför anställning. Den så kallade ”Botkyrkamodellen” har uppmärksammats. Sedan flera år erbjuder kommunen också kompetensutvecklande utbildningar i svenska språket för befintlig personal.

– Vi har fantastiska medarbetare inom vården och omsorgen i Botkyrka. Det är en tillgång att många kan flera olika språk. Ett yrke som undersköterska ställer idag höga krav på att kunna läsa i journaler och själv kunna dokumentera. Därför är det också viktigt att behärska svenska som grundspråk, både muntligt och skriftligt, säger Petra Oxonius.

Tar upp ämnen som rör arbetslivet

Muner berättar att han är mycket positiv till kursen, lärarna var duktiga och det var också roligt att träffa andra medarbetare inom omsorgen. Alla som gick kursen hade olika behov, men gemensamt var att de alla arbetar inom vården och omsorgen i Botkyrka. Därför kretsade kursen kring ämnen, samtal och ord som rör deltagarnas arbetsliv. Gruppen bestämde gemensamt vad lektionen ska ta upp efter förslag från läraren.

­– Grammatik var lätt för mig, men svårare för andra. Några behövde utvecklas muntligt, andra skriftligt. En del behövde lära sig att skriva på datorn, säger Muner Atta.

Stressfri atmosfär där man har kul

Något som är ovanligt med Botkyrkas språksatsning är att kursen organiseras av kommunen själv, genom Botkyrka vuxenutbildning. En annan viktig skillnad mot till exempel SFI (svenska för invandrare) är att fokus ligger på individen och yrkesspråket. Läroboken heter ”yrkessvenska inom vård och omsorg”. Kursen anpassar sig efter deltagarnas behov och man försöker skapa en stressfri atmosfär, ha kul och stärka sig själv och varandra.

Mindre grupper ger förbättrat resultat

Förra året genomfördes också utbildningen i mindre grupper om cirka 10 personer, något som kan ha bidragit till ett förbättrat resultat. Under 2021 gjorde 83 procent av de som gjort test före och efter språkutbildning en språklig förflyttning uppåt, vilket är en rejäl förbättring i jämförelse med föregående år. Resultatet är mycket positivt och bedöms kunna bidra till en ökad kvalitet i omsorgen. Formen med mindre grupper kommer därför att fortsätta.

Lättare att delta i samhällslivet

Botkyrkas språksatsning handlar inte bara om vården och omsorgen. Med ökad språkkunskap blir det också lättare att delta i samhällslivet. Muner Atta berättar till exempel att han numera alltid har textning på när han tittar på nyheter. Han tittar också på Lilla Aktuellt med sina barn.

– Förutom att bidra till ökad kvalitet så ger språksatsningen också individen en kompetensutveckling och bättre förutsättningar på arbetsmarknaden och i samhället i stort, säger Tuva Lund (S) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Starkt resultat för 2021 års deltagare i "kompetensutveckling svenska"

Förra året, 2021, gjorde 83 procent av de som gjort test före och efter språkutbildning en språklig förflyttning uppåt. Det är en rejäl förbättring i jämförelse med föregående år. Resultatet är mycket positivt och bedöms kunna bidra till en ökad kvalitet.

Mer information

Botkyrka kommun utbildar vid behov medarbetare i svenska språket. Inom vissa verksamheter får arbetssökande göra ett arbetsprov i svenska.

Kompetensutveckling i svenska språket

Presskontakt

Nummer för journalister: 08 530 620 40

Andra har även läst