Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Fittja äng öppen för allmänheten

08 juli 2022

Boende och närmiljö

Nu är det mesta i dagvattenparken färdigt och Fittja äng öppnas upp för allmänheten. Det innebär att gång- och cykelvägar, sittplatser, grillar och flera gräsytor blir tillgängliga för alla.

Översiktsbild av dagvattenparken. Dagvattendammen är i mitten, omgiven av gräsytor och några plattsatta ytor med bänkar.

Nu är parken öppen för besök och man kan använda gång- och cykelbanorna genom området. Foto: JVAB

I centrum för parken finns den stora dagvattendammen som renar smutsigt regnvatten. Runt om dammen finns gott om sittplatser och flera fasta grillar finns installerade. Flera gräsytor finns också färdiga att nyttja. Några gräsytor är dock fortfarande avstängda för att låta det nysådda gräset få växa ifred tills det tål att gås på.

Observera att dammen inte är till för bad utan är en reningsanläggning.

Parken kommer att invigas efter sommaren.

Andra har även läst