Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Satsning på att personer med funktionsnedsättingar kan rösta i valet

23 augusti 2022

Stöd, omsorg och familj

Kommunen satsar på att få fler personer med funktionsnedsättning att rösta i höstens val. Det kommer ordnas studiecirklar och träffar mellan politiker och personer som har funktionsnedsättningar.

Deltagarna kommer få chansen att faktiskt möta politiker från varje parti och ställa de frågor som de funderar på, berättar Iréne Cederborg, handläggare för funktionsrättsfrågor på Botkyrka kommun.

–För personer med funktionsnedsättning så är det extra viktigt hur samhället fungerar och vilka politiska beslut som tas. Det är extra viktigt att de får vara med och bestämma över vardagen och berätta hur de skulle behöva ha det för att det ska funka. Det är viktigt att politiker får förståelsen från de personer som faktiskt är berörda så de kan ta rätt beslut, säger Iréne.

–Och för att våra deltagare faktiskt ska kunna förstå vad politikerna säger, så kommer politikerna att få en utbildning i hur de pratar på ett mer lätt och begripligt språk så att målgruppen de träffar kan förstå vad de menar och på så sätt få en bättre möjlighet att bestämma sig för hur de ska rösta, säger Iréne.

Studiecirklar och enkäter

De som deltar i satsningen kan ha till exempel NPF-diagnoser, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar eller rörelsenedsättning.

För att förbereda deltagarna för träffarna organiserar kommunen studiecirklar på gruppboenden och daglig verksamhet. Materialet som används är särskilt anpassat för personer med funktionsnedsättning och är framtaget av Vuxenskolan.

–Många personer med funktionsnedsättning behöver kunskap i detalj om hur de faktiskt kan genomföra röstprocessen och hur det går till i vallokalen, säger Iréne.

–De behöver också kunskap om hur den svenska demokratin fungerar och deras rättigheter och varför det är viktigt att rösta, säger hon.

I cirklarna kommer deltagarna prata om hur de kan påverka och de kommer ta fram frågor för sådant som de funderar på och som de kan ta upp när de träffar politikerna.

Deltagarna kommer också fylla i enkäter innan mötet, kring vad som är viktigt i Botkyrka för att deras liv ska fungera och ge förslag på förbättringar för att deras liv ska fungera bättre.

Träffar med politiker

Under två dagar i höst, den 30 augusti och 1 september, kommer det anordnas flera möten mellan deltagarna och politiker från varje parti i Botkyrka.

–Vi skapar möten som annars inte sker och synliggör vad som är viktigt för att vardagslivet ska funka för personer och familjer med funktionsnedsättning i Botkyrka, säger Iréne.

Mobil röstbuss och fortsatt dialog

Det kommer finnas en mobil röstbuss i Botkyrka som ska komma till plaster där personer med funktionsnedsättning finns, till exempel daglig verksamhet. På så sätt blir det också lättare att genomföra själva röstningen.

Kommunen satsar också på att fortsätta möjliggöra dialog mellan politiker och personer med funktionsnedsättning, så att så att de kan bli mer delaktiga i sin vardag i Botkyrka.

Andra har även läst