Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Dagverksamhet för äldre inställd på grund av snöfall

21 november 2022

Stöd, omsorg och familj

Måndag den 21 november är Botkyrka kommuns dagverksamhet för seniorer inställd på grund av det kraftiga snöfallet.

Oplogade entréer och vägar till dagverksamheternas lokaler gör att man bedömer att verksamheten inte kan genomföras på ett säkert sätt. Mer snöfall är dessutom att vänta under dagen.

 – Det är verkligen ett undantagsfall att behöva ställa in verksamhet på grund av vädret. Men vi värnar i första hand om våra äldres trygghet och hälsa. Som det ser ut idag har vi inte möjlighet att ta emot våra besökare på ett säkert sätt, säger omsorgschef Afamia Elkhoury.

Arbete pågår för att kontakta dagverksamheternas besökare och i förekommande fall även anhöriga.

Väderutsikterna för morgondagen ser bättre ut, och man planerar då att ha dagverksamheten öppen som vanligt.

Dagverksamhet för äldre

Du som är äldre och har svårt att själv ta dig ut på sociala aktiviteter kan ansöka om dagverksamhet. Genom dagverksamheten får du stöd att komma ut, träffa andra och vara med i olika aktiviteter.

Om dagverksamhet för äldre

Kontakt

Gunilla Roth, kommunikatör

gunilla.roth@botkyrka.se

Andra har även läst