Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka får 12 miljoner för att minska barnfattigdom

02 mars 2023

Uppleva och göra

Botkyrka kommun får 12 miljoner för att minska barnfattigdom i kommunen. Pengarna kommer användas bland annat till sommarkollo för barn med funktionsnedsättningar och till ”after-school-verksamhet” där barn mellan 10-15 år kommer erbjudas lärande fritidsverksamhet kopplad till skolan.

–Vi stärker barns hälsa och deras möjligheter att utvecklas, vilket i sin tur kan bryta mönstret av barnfattigdom i socioekonomiskt utsatta områden, säger Helena Hellström, kultur- och fritidsdirektör, som drivit ansökan.

Pengarna kommer från den Europeiska socialfonden (ESF) och är ett 3-årigt bidrag på sammanlagt 12 miljoner kronor.

En brygga mellan hem och skola, fritid och sysselsättning

Ansökan till ESF bygger på insikterna om att skillnaderna i medborgarnas ekonomi, livsstil, utbildning och sociala faktorer ökar mellan regionens kommuner och även mellan olika stadsdelar i Botkyrka. Uppväxtvillkoren påverkar möjligheterna i vuxenlivet och de ökande klyftorna påverkar samhället i stort.

–Kultur och fritid har en allt viktigare uppgift att arbeta uppsökande och att jämna ut skillnaderna i tillgång till bra fritidsaktiviteter vilket kan vara en avgörande brygga mellan hem och skola, fritid och sysselsättning, säger Robert Aslan (s), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, och lägger till;

–Forskning visar att när barn får göra roliga saker, utveckla sina intressen och röra på sig på fritiden så stärker det både den fysiska och psykiska hälsan och gör att de klarar skolan bättre.

After school-verksamheten ligger i direkt anslutning till skoldagen där fritidsverksamheten kommer vara ännu starkare kopplad till att barn får lära på roliga sätt.

En utvecklande fritid efter skoldagen

–Pedagoger från skolan och kultur- och fritid bygger en lärmiljö för barn och ungdomar. Det kan till exempel handla om elevernas språkliga förmåga, internationellt utbyte, utveckla färdigheter i AI och programmering, och också en tydlig profilering till rörelse och kultur, säger Alf Solander, rektor på Tumba gymnasium och projektledare för nya Eleonoraskolan i Hallunda.

–Poängen är att eleverna ska ha en utvecklande sysselsättning också efter skoldagen, som stärker deras självkänsla och ger dem verktyg att lyckas i livet, avslutar Alf.

Planeringen av projektet startar i mars 2023. Det kommer vara ett samarbete i hela kommunen och med föreningsliv som är viktiga aktörer för att lyckas med projektet.

Om ESF

Europeiska socialfonden är en av EU:s så kallade strukturfonder. Fondernas syfte är att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning. Socialfonden ska också bidra till att minska ekonomiska skillnader och olikheter i levnadsstandard mellan länderna.

Andra har även läst