Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Förslag att renovera Botkyrka kommunalhus

05 april 2023

Kommun och politik

Botkyrka kommunalhus renoveras och omvandlas till en modern och hållbar mötes- och arbetsplats för medborgare och medarbetare i Botkyrka. Det är tjänsteförslaget som fullmäktige ska ta beslut kring den 27 april i år.

Kommunhuset i Tumba.

Botkyrka kommunalhus på Munkhättevägen i Tumba uppfördes för 50 år sedan och är ett landmärke i Botkyrka kommun. Samtidigt har husets tekniska livslängd passerats och det finns äldre fukt- och mögelskador som behöver åtgärdas. Under det senaste decenniet har utredningar gjorts om att bygga ett nytt kommunhus, hyra in sig eller renovera det befintliga kommunhuset.

Nu har tjänsteorganisationen tagit fram ett förslag om projektering kring renovering av nuvarande kommunhus.

– Det finns många fördelar med att renovera, både ekonomiskt och ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Andreas Dahlgren, som är digitaliseringsdirektör på Botkyrka kommun till vardags men just nu programansvarig för flyttsamordning.

Vill återanvända husets stomme

Enligt kalkylerna i tjänsteförslaget skulle det kosta cirka 900 miljoner kronor att bygga ett nytt kommunhus medan en renovering beräknas kosta strax över 400 miljoner kronor. I jämförelse med att hyra in sig i externa lokaler visar en kostnadsanalys under period på 20 år att det blir cirka 21 miljoner kronor dyrare att hyra in sig jämfört med att renovera befintligt kommunhus (beräknat på en 3-procentig årlig prisökning för driftkostnader).

– Vi behöver göra ett lyft och det är för att säkerställa ett öppet hus för medborgarna och att våra medarbetare ska få en funktionell arbetsplats. När vi har utrett frågan har vi sett att en renovering är bästa lösningen ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), kommunstyrelseordförande i Botkyrka kommun i en intervju med Mitt i Botkyrka.

– Det finns också ett viktigt hållbarhetsvärde i att återanvända husets stomme för att skapa en lägre klimatpåverkan, säger Andreas Dahlgren.

Det finns många fördelar med att renovera, både ekonomiskt och ur ett hållbarhetsperspektiv

Andreas Dahlgren, programansvarig för flyttsamordning

Förslaget på bordet är en projektering kring att renovera stomrent, vilket innebär att allt invändigt och utvändigt material utöver stommarna avlägsnas och ersätts med nytt hållbart material.

– Det innebär att vi kan vara säkra på de skadade delarna i huset tas bort och vi kan bygga upp ett helt nytt innandöme, säger Andreas Dahlgren.

Beslut tas i slutet av april

Tanken är att fler delar i kommunhuset än idag ska vara tillgängliga för medborgarna och att samtliga våningar ska få nya planlösningar som främjar samverkan, kreativitet, kunskapsspridning och en effektiv arbetsvardag.

– Verksamheter som idag hyr in sig i externa lokaler ska också kunna inrymmas i det omvandlade kommunhuset när det står klart. Det är en viktig aspekt i den ekonomiska kalkylen, säger Andreas Dahlgren.

Den 27 april fattar kommunfullmäktige beslut i frågan om projektering kring renovering av kommunhusets samt en lösning för ersättningslokaler.

Andra har även läst