Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Hågelbys nya vandringsstigar invigda

15 maj 2023

Boende och närmiljö

Under en klarblå himmel invigdes Hågelbys två nya vandringsstigar, Skrävstastigen och Saltbergsstigen. Stigarna tar besökarna genom ett varierat landskap med vacker natur och spännande kulturhistoriska lämningar.

Träskyltar som pekar ut åt vilka håll stigarna går.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Aslan (S) och miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Niklas Gladh (MP) invigningstalade. Efter talen bjöds invigningsbesökarna på guidad visning av båda stigarna.

De nya stigarna är skapade för att lyfta fram omgivningarna runt Hågelby. Längst båda stigarna finns informationstavlor som beskriver de enskilda kultur- och naturmiljöerna närmare. Det gör att det nu finns fyra stigar med lite olika inriktning i närheten av Hågelby. Alla stigarna är rundslingor som anknyter till Hågelby.

Skrävstastigen och Saltbergsstigen

Skrävstastigen (2,5 km lättgången)
Vid Hågelby och Skrävsta har människor levt i flera tusen år. Man får lära sig mer om betydelsefulla platser under järnåldern såsom den stora gästabudshallen och stormansgraven vid Skrävsta. Naturvärdena finns främst i naturmarken och betesmarkerna med buskar och grova träd.

Saltbergsstigen (3 km delvis promenadstig och medelsvår brant naturstig)
Stigen går i, och i närheten av, Hågelby hage, som är en naturbetesmark som kommunen har restaurerat. Idag går åter kor i den trädbevuxna hagen. Deras bete håller marken öppen. Ända sedan bronsåldern har detta område brukats. Stigen passerar bland annat olika typer av gravfält och en fornborg uppe på hällmarken.

Flera personer står på en gräsmatta och lyssnar på en guide.

Efter invigningstalen stod guidad visning av stigarna på programmet.

Robert Aslan

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Aslan (S) var först ut att invigningstala.

Niklas Gladh

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Niklas Gladh (MP) var andre invigningstalare.

Andra har även läst