Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrkas idrotts- och kulturstipendier 2023

23 maj 2023

Uppleva och göra

Varje år delar Botkyrka kommun ut kultur- och idrottstipendier för att uppmärksamma de personer som ger sin tid, kraft och kreativitet för att bidra till sin kommun och sina medmänniskor. Här är stipendiaterna för 2023.

Beslut om vilka som får Boktyrkas kultur- och idrottsstipendier togs vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 16 maj 2023.

Vi är stolta över stipendiaterna 2023

  • Botkyrkas kulturstipendium på 30 000 kronor går till Mini Davarasl.
  • Botkyrkas barn- och ungdomskulturpris på 10 000 kronor går till ViGör.
  • Botkyrkas idrottstipendium på 30 000 kronor går till Balettskolan Vackra Rosen.

Botkyrkas stjärnor

Stipendiet Botkyrkas stjärnor är på 5 000 kronor per pris och delas i år ut till 7 personer.

  • Årets unga idrottare – Freja Hjerne
  • Årets ung idrottare – Elina Hammarfeldt
  • Årets lirare – Ndip Mbeng
  • Botkyrkas ledare – Daniella Barazi
  • Botkyrkas eldsjäl – Tumba fotboll/United
  • Botkyrkas kreativa föreningsentreprenör – Botkyrka Academy FC
  • Leo Damgaard stipendium – Gino Hashim

Motiveringar

Botkyrkas Kulturstipendium: Mini Davarasl

Mini Davarasl initierade och fick uppdraget att curera utställningen När vi inte längre kan gråta på Botkyrka Konsthall tillsammans med poeten Alexander Zadruzny. Utställningen tog avstamp i kampanjen Kollektiv Sorgs arbete som vill synliggöra och humanisera de människor som lever mitt i det dödliga våldets förödelse.

Konsthallen blev en mötesplats för sorg för alla de som har blivit drabbade av det dödliga våldet. Berättelserna skildrades på deras villkor och inte utifrån andras beskrivningar. Konsthallen har aldrig haft så många besökare och utställningen blev ett samtalsforum med poesi, konst, film och personliga berättelser.

Mini Davarasl är en förebild och hon inspirerar många. Det krävs mod och en enorm drivkraft för att göra något för sitt område. Genom konstnärliga metoder lyckades Mini tillsammans med alla berörda skapa en viktig mötesplats där berättelserna och frågorna fick ta plats på ett värdigt sätt.

Om stipendiet

Botkyrka Kulturstipendium har delats ut sedan 1970. Stipendiet stödjer och uppmuntrar kulturell verksamhet och kulturella insatser som haft eller bedöms få betydelse för kommunens invånare. Konstrådet har behandlat alla ansökningar och utsett Mini Davarasl till mottagare av Botkyrkas Kulturstipendium 2023.

Botkyrka Barn- och ungdomskulturpris: ViGör

ViGörs fantastiska ledare och eldsjälar har outtröttligt, år efter år, givit så mycket sång- och dansglädje till många barn och vuxna i Botkyrka. ViGör startade för att lära ut scenkonst till barn och ungdomar. Med åren har verksamheten växt och utökats med fritidsklubb och fritidsgård. Verksamheten bygger på en pedagogik som utgår från deltagarnas egna förutsättningar och deltagarna stöttas med kärlek, stolthet och glädje. Självkänsla, kreativitet och trygghet är de ledord som beskriver verksamheten. ViGör tilldelas Botkyrkas Barn- och ungdomskulturpris 2023.

Om stipendiet

Botkyrka Barn- och ungdomskulturpris har delats ut sedan 1997. Priset uppmärksammar och stödjer barn- och ungdomskulturella verksamheter och insatser riktade till barn och ungdomar i Botkyrka.

Botkyrkas idrottsstipendium: Balettskolan Vackra Rosen

Balettskolan Vackra Rosen har sedan 1999 varit en viktig dansförening i Alby och lärt ut den exklusiva danskonsten balett i kombination med rytmisk sportgymnastik. Föreningen har tagit bland annat brons i en internationell dans- och gymnastiktävling i Uppsala år 2022 samt deltagit i flera internationella tävlingar.

Balettskolan verkar inom många fält och som genom sin sportanda kommer åt viktiga samhällsutmaningar såsom integration, socialisering och trygghet. Exempelvis genomför föreningen arbete med trygghetssatsningar och har även tagit hand om nyanlända ukrainska barn genom att erbjuda gratis undervisning och en social gemenskap.

Om stipendiet

Botkyrka idrottsstipendium på 30 000 kronor delas ut till personer eller föreningar som har gjort eller kommer göra värdefulla insatser inom idrotten för Botkyrkas invånare.

Botkyrkas stjärnor

Årets unga idrottare: Elina Hammarfeldt

Elina vann (kamp)klassen vid EM i Kimura Shukokai Karate i juli och tog silver i kata (form) vid Svenska mästerskapen i september. Elina visar en bredd inom tävlingskarate och har även ett gediget ledarskap på sitt cv. Hon delar med sig av sina kunskaper och visar vägen på tävlingsmattan.

Årets unga idrottare: Freja Hjerne

Freja Hjerne blev 2021 svensk mästarinna i Ungdoms-SM i orientering i sprintdistansen. Frejas totala medaljskörd på Ungdoms-SM blev guld, silver och brons. Detta är en fenomenal prestation av en glad, träningsvillig och ödmjuk Tumbatjej, som alltid är som bäst när det gäller som mest! Freja är också en god lagbyggare och trygg stöttepelare bland sina jämnåriga tonårskompisar, ett härligt gäng där både killar och tjejer ingår.

Om stipendiet

Priset delas ut till två personer som har visat prov på stora prestationer inom sin idrott utifrån befintliga förutsättningar. Här räknas inte enbart resultatet utan även det personliga engagemanget och drivet.

Årets lirare: Ndip Mbeng

Ndip Mbeng är en spelare med hög närvaro, som tagit enorma kliv i sin spelarutbildning. Han flyger fram från sin ytterbackposition och har varit en av de ledande stjärnorna i laget under föregående säsong. Han är som person ödmjuk och sätter alltid laget före jaget. Han är helt enkelt en spelare, som alla vill vara nära och sprider bra stämning till alla han möter.

Om stipendiet

Priset delas ut till en person inom föreningslivet som inte nödvändigtvis är bäst på plan eller i laget, men som har överträffat sig själv och sin tränares förväntningar. Årets lirare verkar i Sven Tumbas anda och sprider glädje, gemenskap och en positiv attityd i sin idrottsutövning – till både åskådare, motståndare och lagkamrater.

Botkyrkas ledare: Daniella Barazi

Genom sitt engagemang och sin sportanda når Daniella Barazi åt viktiga samhällsutmaningar såsom integration, socialisering och trygghet. Exempelvis genomför föreningen en trygghetssatsning genom att börja erbjuda undervisning till barn som aldrig annars skulle kunna delta p.g.a. en dålig ekonomisk situation, bristande motivation och geografiska avstånd. Hon har ett stort personligt intresse och finns där för alla med intresse för danskonsten.

Om stipendiet

Priset delas ut till en person inom föreningslivet som har utmärkt sig som ledare genom sin förmåga att leda, inspirera och motivera andra, både genom motgångar och framgångar.

Botkyrkas eldsjäl: Tumba fotboll/United

Tumba fotboll/United har utöver sina idrottsinsatser gjort stora sociala insatser i sitt närområde. Såsom att bedriva efterskola-aktiviteter, läxhjälp, spontanidrott samt arbete med nyanlända så har föreningen bidragit till ett tryggare och mer inkluderade Storvreten som även medför en framtidstro till många flickor och pojkar i närområdet.

Om stipendiet

Priset delas ut till en person inom föreningslivet som genom sitt engagemang har skapat samhälleliga/sociala förändringar som gynnat flera personer.

Botkyrkas kreativa föreningsentreprenör: Botkyrka Academy FC

Botkyrka Academy FC är den föreningen som tydligt har visat hur man kan jobba med alla ungdomar i Botkyrka genom att vuxit 2 år i rad. Och fortsätter att stötta alla ungdomar i Botkyrka. Trots att föreningen inte har en egen plan eller Borg så har föreningen med små resurser lyckats utveckla 10 lag genom en stark drivkraft i föreningen.

Om stipendiet

Priset delas ut till en förening eller person inom föreningslivet som genom sina kreativa handlingar har utvecklat verksamheten på ett nyskapande sätt.

Leo Damgaard stipenidet: Gino Hashim

Gino Ahmed Hashim tränar inte bara ungdomarna i boxning i Storvreten, utan han ger även tips inom kost, ekonomi, framtidsbeslut med mera. Han är en förebild för de yngre i området, och det fina är, att han går i Leo Damgaards fotspår. Han har samma anda och har samma driv som Leo. Han vill göra skillnad, och han gör skillnad.

Om stipendiet

Priset delas ut till en person inom civilsamhället som gör eller har gjort stora insatser inom kultur- och fritidsområdet. Personer som får stipendiet ska ha utmärkt sig som unga ledare och genom sitt ledarskap inspirerat, motiverat och skapat förändringar som gynnat flertalet personer.

Andra har även läst