Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Europarådets rapportör Pierre-Alain Fridez i Botkyrka

29 maj 2023

Kommun och politik

Rapportören Pierre-Alain Fridez besökte Mångkulturellt centrum i Fittja den 26 maj för att undersöka förändringar och hämta fakta om rättigheter för invånare med utländsk bakgrund och asylsökande efter valrörelsen.

En alt-text ska beskriva innehållet på bilden och bildens sammanhang i förhållande till informationen på sidan.

Fr. v: Ana Ekelund, Natsnet Kiflemariam, Pierre-Alain Fridez, Pascal Tshibanda, Lucas Nykvist, Helena Rojas och Emanuel Ksiazkiewicz

Pierre-Alain Fridez började sitt besök med en promenad vid sjön intill Fittja äng och möttes sedan upp av kommunstyrelsens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) på Mångkulturellt centrum för samtal. Diskussionen handlade bland annat om det politiska läget i Sverige och hur det i sin tur påverkar Botkyrkas medborgare. Det låga valdeltagandet i vissa kommundelar diskuterades också och Emanuel Ksiazkiewicz menade att deltagande kan ha påverkats av den allt hårdare tonen mot invandring inför valet.

Denna retorik vi nu ser i Sverige skapar ett förtroendeproblem i samhället, vilket jag tror kan ha påverkat valdeltagandet i Botkyrka. Men vi ska inte nedslås av resultatet utan se till att ge Botkyrkas medborgare hopp om en bra framtid i Sverige, för alla, säger Emanuel Ksiazkiewicz.

Beundrar svensk demokrati

Rapportören berättade att han valde att besöka just Sverige för att han beundrar vår demokrati och vill förstå hur valet 2022 har påverkat rättigheterna för migranter och asylsökande. Han vill också få mer kunskap om tonen i samhällsdebatten och valkampanjer både nationellt och lokalt. Fokus för insamlingen av fakta är samhällsdebatten och media under valrörelsen, väljarsympatier och opinion, liksom vilka överenskommelser som slutits efter valet. Han vill också ta reda på hur trygga migranter och utländska medborgare känner sig.

Möjlighet till utbildning är viktigast för oss unga

Elif Cigel, ungdomsfullmäktige Botkyrka kommun

Pierre-Alain Fridez träffade också representanter från Mångkulturellt centrum, Antidiskrimineringsbyrån och Ungdomsfullmäktige. När rapportören frågade ungdomarna vad de skulle vilja skicka med till Europarådets kommande rekommendationer till övriga länder, svarade de att möjlighet till utbildning är det absolut viktigaste för unga idag.

Helena Rojas, människorättsstrateg på Botkyrka kommun säger att besöket varit viktigt för att nyansera bilden av Sverige internationellt, men också som ett led i att slå hål på den negativa bilden av Botkyrka nationellt. Under mötet uttryckte rapportören förvåning över den bild som getts honom av vissa nationella företrädare, men att besöket på plats i Fittja nyanserade den bilden och gjorde den rikare.

Bakgrund till besöket

Bakgrunden till rapportörens arbete för Europarådet är en motion som lämnades in 2021 och överförd till migrationsutskottet 2022. Motionen fokuserade på att demokratiska processer påverkas av migrationsfrågan, som har blivit en allt större splittrande social fråga och som numera ofta används som argument i valrörelser. Motionen lyfte att detta kan vara ett fenomen som även påverkar i efterdyningarna av en valrörelse, i processer och administration för mottagandet och stödet vad gäller migration och asylfrågor.

Elif Cigel, ungdomsfullmäktige Botkyrka kommun och Pierre-Alain Fridez, rapportör Europarådet.

Europarådet

Läs mer om Europarådet och den parlamentariska församlingen (PACE)

Kontakt

Pressfrågor: 073-421 85 00
Lennart Agén, pressansvarig
E-post: lennart.agen@botkyrka.se

Andra har även läst