Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Hjälp oss att hålla våra dagvattenparker rena

26 juni 2023

Boende och närmiljö

Sedan dagvattenparken i Fittja invigdes i höstas har många besökt den för picknickar, grillning och många andra fritidsaktiviteter. Det är jätteroligt att dagvattenparken används flitigt men tyvärr har nedskräpning runt dammarna blivit ett problem.

Dagvattenparken vid Fittja äng togs fram som ett steg i att höja trivseln i området men också för att säkra vattenkvaliteten i Mälaren. Det är viktigt, inte minst eftersom det är vårt dricksvatten.

Nedskräpningen blir därför ett samhällsproblem, eftersom skräp som lämnas på gräset hamnar i dammarna och tar sig sedan vidare ute i Mälaren och riskerar att försämra kvaliteten i dricksvattnet.

Kommunen har ett schema för städning av dagvattenparken, både i dammarna och utanför dammarna, men vi måste alla hjälpas åt för att hålla parken ren och trivsam.

Observera även att dagvattenparken är en reningsanläggning och att man inte får bada i dammen.

Det är lätt att bli en skräphjälte. En stor insats du kan göra är att alltid kasta ditt eget skräp i papperskorgar eller soptunnor. Du kan också gå ett steg längre och plocka upp skräp från marken och kasta det där det hör hemma.

Fontänen slås på i juli

VA-huvudmannen ansvarar för dammen, inklusive fontänen. Fontänen är under reparation och kommer att sättas igång senast i slutet på juli.

Under sommaren kan alger bildas i dammen. Det är inget ovanligt. Det är för att de bildas vid värme och då det finns gott om näring i vattnet.

Visste du att

  • det slängdes mindre skräp i Botkyrka under förra året än året innan
  • det slängdes cirka 28 750 fimpar varje dag i Botkyrka under 2022
  • om det redan är skräpigt på en plats så kastar fler sitt skräp på marken
  • skräpiga platser upplevs mer otrygga?

Andra har även läst