Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka får ett jättelyft i årets enkätundersökning till äldre

12 oktober 2023

Stöd, omsorg och familj

Botkyrka kommun har fått väsentligt bättre resultat i årets brukarundersökning än tidigare år. På vård- och omsorgsboenden i kommunen är de äldre medborgarna så nöjda att Botkyrka kommun har höjt sig 51 placeringar jämfört med förra året. I hemtjänsten har kommunen efter flera års bottenresultat nu höjt sig 19 placeringar.

Äldre dam i rullstol och ung kvinnlig vårdpersonal har en trevlig stund i solen, de verkar glada

Botkyrka kommun har fått väsentligt bättre resultat i årets brukarundersökning än tidigare år.


— Det är glädjande att vårt hängivna arbete gett resultat. Jag är mycket stolt över det, och nu fortsätter vi att utveckla omsorgen ytterligare Säger Tuva Lund (s), nämndordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Varje år skickar Socialstyrelsen ut en enkät till alla äldre som har hemtjänst eller bor på ett vård- och omsorgsboende, med frågor om vad de tycker om sin omsorg. Enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” genomfördes under våren 2023, och resultatet har nu sammanställts.

Botkyrka kommun har förbättrat sitt resultat markant i de flesta hemtjänstområdena och på de flesta vård- och omsorgsboendena i kommunen. På flera frågor i enkäten har vi ökat antal positiva svar med upp till 10 procentenheter. Bland annat känner man större förtroende för personalen, man anser att de tar hänsyn till den enskildes önskemål.

— Det som lyser igenom i svaren både i hemtjänsten och på vård- och omsorgsboendena är en ökad känsla av möjligheten att påverka sin hjälp själv. Hur vill du att hjälp ges, vad är viktigt för dig? Detta är resultatet av ett långsiktigt kvalitetsarbete på vård- och omsorgsförvaltningen, säger Afamia Elkhoury, tf vård- och omsorgsdirektör.

Ökad trivsel, trevlig måltidssituation med god mat och större tillfredställelse med de aktiviteter som erbjuds på vård- och omsorgsboendet är andra exempel på sådant som gått framåt. I svaren om hemtjänsten syns ett ökat förtroende för personalen, att man anser att de har tid för brukaren och att man känner att man kan påverka den hjälp man får bland de positiva svaren.

— Årets fina resultat beror helt och hållet på våra fantastiska medarbetare! Jag är mycket stolt över dem, säger Afamia Elkhoury, tf vård- och omsorgsdirektör på vård och omsorgsförvaltningen. Vi kommer att fortsätta arbeta i samma riktning, med målet nöjda medborgare.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2023

Andra har även läst