Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Fullspäckad dag med lärares forskning i fokus

Forskaren Karim Hamza föreläser på Tumbascenen.

Karim Hamza var en av dagens huvudtalare och föreläste om Vem behöver didaktiska modeller?

01 november 2023

Skola och förskola

Nära 300 lärare och forskare samlades i Tumba 31 oktober för att delta i Lärarnas forskningskonferens, LFK.
– Det är roligt att vi får möjlighet att ta del av intressant och lärorik forskning samtidigt som vi får visa upp vår fina skolkommun, sa Mattias Björklund, forsknings- och utvecklingsledare på utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun.

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) ligger bakom LFK och arbetar för att initiera, stödja och sprida forsknings- och utvecklingsprojekt som rör ämnesdidaktiska frågor.

– STSL ger lärare chansen att genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU-projekt) på sin skola, i sitt klassrum. På det sättet kan läraren delta i forskning samtidigt som forskningen blir en del av skolutvecklingen, förklarar Mattias Björklund som är samordnare i ett av STLS nätverk.

Under dagen fick deltagarna välja mellan ett 30-tal föreläsningar på Tumba gymnasium och Tumbascenen.

– Det är fantastiskt att få komma hit och lyssna på olika föreläsare, sa Sanela Osmic och fick medhåll av sina kollegor från Eklidens anpassade grundskola i Nacka kommun.

– Man får andra perspektiv på vårt arbete, sa Anna-Karin Sandin.

Sanela Osmic, Tove Söderberg, Miriam Selin, Anna-Karin Sundin, Eklidens anpassade grundskola i Nacka

Sanela Osmic, Tove Söderberg, Miriam Selin, Anna-Karin Sundin, Eklidens anpassade grundskola i Nacka

Professionell kunskap som stärker lärarna

Karim Hamza var en av dagens huvudtalare och föreläste om Vem behöver didaktiska modeller? Han är professor vid Institutionen för ämnesdidaktik på Stockholms universitet och har en bakgrund som lärare i naturvetenskap.

– Undervisning är komplext eftersom vi jobbar med grupper och inte individer, som exempelvis läkare och psykologer gör. Vi behöver därför modellera undervisningen vilket bland annat innebär att vi förenklar, ger överblick och kan simulera undervisningen. I vår profession behöver vi kunna kommunicera internt, ha ett formellt språk och begrepp för att dela erfarenheter och utmaningar inom professionen. Genom att använda didaktiska modeller skapar vi professionell kunskap som stärker lärares och lärarprofessionens autonomi och professionella omdöme, förklarade Karim Hamza och visade att didaktiska modeller kan se olika ut beroende på bland annat ämnesområde.

Föreläsningen om didaktiska modeller var omtyckt och gav mersmak.

– Karim Hamaz föreläsning var så inspirerande och stärkande för professionen. Det är spännande med lärardriven forskning, sa Gunilla Pettersson-Berggren från Sjöstadsskolan, Stockholm stad. Hon och kollegorna skulle senare på dagen föreläsa om ”Jag svalde och sträckte på halsen. Hur kan skönlitteratur användas i undervisningen för att utveckla yngre elevers förmåga att skriva gestaltande text?”

– Vi har jobbat i mer än 2,5 år med det här projektet, berättade Bodil Lundin innan de hastade vidare till lunchen.

Gunilla Pettersson-Berggren, Ulrica Bäcklin, Bodil Lundblad och Martina Jonsson från Sjöstadsskolan i Stockholms stad.

Gunilla Pettersson-Berggren, Ulrica Bäcklin, Bodil Lundblad och Martina Jonsson från Sjöstadsskolan i Stockholms stad.

STSL bildades av Botkyrka kommun och Stockholm stad 2011 men nu ingår även bland annat Nacka kommun, Kunskapsskolan och Södertälje kommun. Nästa år är det Kunskapsskolan som anordnar konferensen.

Läs mer om Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS)

Lärare och forskare lyssnar på en föreläsning på Tumbascenen.

Nära 300 lärare och forskare samlades i Tumba för att ta del av aktuell forskning.

Andra har även läst