Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Nytt politiskt styre i kommunen

07 november 2023

Stadsplanering och trafik

Vid måndagens extra kommunfullmäktige fattades beslut om ett nytt politiskt styre i Botkyrka kommun. Det är Moderaterna, Tullingepartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet samt ett antal före detta socialdemokratiska ledamöter som samlas i en ny konstellation under begreppet ”Botkyrkas bästa”.

Efter måndagens extra kommunfullmäktige står det klart att det även fortsättningsvis blir ett politiskt minoritetsstyre, ”Botkyrkas bästa” samlar 34 av 75 möjliga mandat. Till kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, valdes Stina Lundgren (M) och till förste vice ordförande valdes Marcus Ekman (-) och till andre vice ordförande, och tillika oppositionsråd, valdes Emanuel Ksiazkiewicz (S).

– Fokus för Botkyrkas bästa är skapa stabilitet i den politiska ledningen, ta upp kampen mot kriminalitet, korruption och otrygghet, skapa ordning och reda i kommunen samt ge Botkyrkaborna en trygg framtid, säger kommunstyrelsens ordförande Stina Lundgren (M).

Till kommunalråd valdes Willy Viitala (M), Carl Widercrantz (TuP), Stefan Dayne (KD), Robert Aslan (-) och Dag Ahlse (C).

Hitta alla våra politiker

I förtroendemannaregistret kan du se vilka politiker som sitter i kommunens alla nämnder och styrelser. Registret är uppdaterat med alla nya namn efter senaste kommunfullmäktige.

Andra har även läst