Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Vi mot våldet – en vecka med seminarier, film och mycket mer

10 november 2023

Uppleva och göra

Den 20–25 november är det dags för ”V47 – Vi mot våldet. En vecka fri från mäns våld mot kvinnor”. Alla är välkomna – för två av dagarna behövs föranmälan.

Under hela vecka 47 pågår seminarier, nätverksträffar, filmvisningar, lanseringar och andra aktiviteter runt om i landet och i år även i Botkyrka. Veckan är ett återkommande nationellt initiativ av organisationerna MÄN och Unizon.

För aktiviteterna onsdag–lördag 22–25 november behövs ingen föranmälan. Se programmet nedan för att hitta de programpunkter du vill besöka.

Du som vill delta under de två första seminariedagarna 20–21 november behöver anmäla dig i förväg. Programmet under de dagarna riktar sig i första hand till yrkesverksamma men också till en intresserad allmänhet. Det går bra att anmäla sig till en av dagarna eller båda.

Föranmälan deltagande dagarna 20–21 november

Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och att inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt. I Botkyrka har vi valt ett namn som knyter an till fördjupningskvällen ”Vi mot våldet” tidigare under hösten och som hade fokus på skjutvapenvåldet.

Nationell strategi

Sverige har sedan 2017 en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet.

Logotyp med texten Change the world

Andra har även läst