Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka kommunhus flyttar till närliggande lokaler

21 december 2023

Kommun och politik

Verksamheten i kommunhuset flyttar till närliggande och temporära lokaler i Alfa Laval-området i Tumba. Från och med mars 2024 är besöksadressen Hans Stahles väg 13 där Botkyrkas kommunhus kommer att finnas cirka fyra år framåt.

Ett montage av hur det tillfälliga kommunhuset kan se ut, med en välkomnande skylt uppsatt på de nya lokalerna.

Från och med 1 mars 2024 är Hans Stahles väg 13 ny adress till Botkyrka kommunhus. Så här kan skylten se ut som välkomnar besökare (montage).

Det gröna kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, uppfört på 1970-talet, har överlevt sin tekniska livslängd. På grund av fuktskador har flytten tidigarelagts för att säkra en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Just nu pågår en projektering beträffande renovering av det 50-åriga kommunhuset. När den är klar ska kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut kring kommunhusets omvandling.

– Att temporärt flytta kommunens verksamhet till Alfa Laval-området är en bra lösning. Dels är det relativt centralt, dels möjliggör lokalerna en sammanhållen lösning för kommunens verksamheter och till stora delar kan lokaler användas som kommunen redan hyr. Och kostnadsmässigt blir det ingen fördyring, säger Andreas Dahlgren, programledare kommunhuset.

Möbler och utrustning i de temporära lokalerna i Alfa Laval-området flyttar med från kommunhuset.

Så når du kommunen under flytten

Reception, post, vigselrum och många andra verksamheter är öppna i det befintliga gröna kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba under flyttperioden. Botkyrkaborna når kommunhusets tjänstepersoner som vanligt via telefon, mejl och e-tjänster. Medborgarkontoren har öppet enligt angivna tider här.

Under en kort period, från den 22 december fram tills inflytt i slutet av februari, kommer merparten av de som arbetar i kommunhuset att arbeta på distans för att underlätta flyttprocessen av möbler och utrustning till Alfa Laval- området.

Från och med mars 2024 är besöksadressen till Botkyrkas kommunhus Hans Stahles väg 13 i Tumba.

Kontakt

Pressansvarig
Lennart Agén
073-421 85 00

Andra har även läst