Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Justitieministern och Rikspolischefen besöker Botkyrka

01 februari 2024

Kommun och politik

Botkyrka kommun uppmärksammas för vårt trygghets- och brottsförebyggande arbete som startar redan i skolan. Botkyrka utmärker sig särskilt med satsningar på nära samverkan, över myndighetsgränser, mellan kommun och lokalpolis.

En alt-text ska beskriva innehållet på bilden och bildens sammanhang i förhållande till informationen på sidan.

Bakre raden fr vä: Martin Lazar Områdespolis, Pernilla Vera-Jr Trygghets- och säkerhetsdirektör, Mattias Områdespolis, Michael Johansson Lokalpolisområdeschef, Jelinka Hall Miljöchef, Karin Kavmark rektor Rikstens skola, Anette Älmdalen Utbildningsdirektör. Främre raden fr vä: Willy Viitala Ordförande Utbildningsnämnden (M), Chris Österlund Tf. kommundirektör, Petra Lundh Rikspolischef, Gunnar Strömmer Justitieminister (M), Stina Lundgren Kommunstyrelseordförande (M), Carl Mikael Widercrantz Ordförande Socialnämnden (TUP), Camilla Eriksson Ordförande Miljö och byggnadsnämnden (C)

Justitieminister Gunnar Strömmer tillsammans med Rikspolischefen Petra Lundh besökte igår Rikstens skola för att ta del av hur kommunen systematiskt arbetar med olika trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Alltifrån från kamratskap mellan elever till organiserat tillsynsteam mot osund konkurrens mellan organisationer/företag i kommunen.

Rikstens skola entré

Stina Lundgren, Kommunstyrelsens ordförande (M) välkomnade besöket och framförde sin stolthet över Botkyrka kommun och de satsningar på många olika fronter som görs i syfte att skapa trygghet för Botkyrkaborna.

- Jag är väldigt glad att justitieministern och rikspolischefen besökte oss för att ta del av Botkyrkas brottsförebyggande arbete. Det blev ett konstruktivt möte där vi diskuterade både möjligheter och utmaningar på olika nivåer i strävan att uppnå ökad trygghet, säger Stina Lundgren.

"Tåget" förebygger våld i skolan

Dagen bjöd på presentationer av olika insatser som görs för att tillsammans uppnå ökad trygghet och livskvalitet för Botkyrkas medborgare. Skolan och Botkyrka kommuns Våldspreventivt center (VPC) berättade hur de tillsammans arbetar med våra yngsta medborgare, skoleleverna, för att skapa trygga individer.

Tåget är ett våldsförebyggande skolprogram som riktar sig till elever från förskoleklass till årskurs 5.  Det har tagits fram av kommunen för att användas i just Botkyrka och syftar till att uppnå en skola fri från våld.

En grundpelare i skolans våldsförebyggande arbete är att alla elever ska ha minst en trygg vuxen i skolan att vända sig till när som helst, en så kallad trygg bas. Även samverkan med föräldrar, socialförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och polisen behövs för att uppnå resultat.

Exempel på elevernas egna upplevelser genom att praktisera Tåget är att:

  • De bryr sig om varandra. Blivit bättre på att prata med varandra och förklara sig i konfliktsituationer.
  • Eleverna har blivit mer medvetna om sin omgivning när det gäller vad som är rätt och fel. De har lärt sig att respektera olikheter.

Pernilla Vera, Trygghets- och säkerhetsdirektör, underströk att kommunen satsar stenhårt på att bygga en systematik avseende samverkan mellan olika aktörer på kommunal nivå samt vikten av en gemensam lägesbild. Hon framhöll även att det finns behov av att samverka med myndigheter på nationell nivå.

OTTO - mot osund konkurrens

Ett annat exempel på insatser som presenterades för besöket är kommunens satsning på OTTO, Operativt tillsynsteam mot osund konkurrens. OTTO etablerades år 2023 som en del av kommunens trygghetsskapande arbete.

Arbetet utförs av miljöenheten i kommunen som bedriver tillsyn ute i verksamheter genom kvalitativa och fördjupade utredningar samt samverkar och koordinera insatser från olika myndigheter. Syftet är att motverka osund konkurrens och organiserad brottslighet. Man arbetar exempelvis för att:

  • Minska lönsamheten för oseriösa aktörer och förhindra att oseriösa aktörer etablerar sig på privat mark eller på kommunens mark.
  • Utveckla effektiva metoder för samordnad myndighetsövergripande tillsyn.
  • Skapa rättvisa villkor för företagande inom Botkyrka kommun.

Justitieminister Gunnar Strömmer visade intresse i initiativet OTTO och ser en vinning i att andra kommuner skulle kunna ta sig an dessa uppgifter på ett liknade systematiskt sätt.

Lokalpolisen i Botkyrka var också på plats och berättade om hur de arbetar för att finnas där de behövs. De berättade också om sitt nära samarbete med skolan och miljöenheten, som att exempelvis bistå under tillsyn.

Samarbete över gränser

Den springande punkten i de olika brottförebyggande insatserna som presenterades under dagen var vikten av att arbeta tillsammans, mellan förvaltningsgränser och myndigheter, på alla nivåer.

- Det har varit ett jättebra verksamhetsbesök, där det verkligen är tydligt hur viktigt det är med samverkan mellan olika delar av samhället för att gemensamt kunna bekämpa brottsligheten, säger Petra Lundh, Rikspolischef.

Lunch i Rikstens skolas matsal.

Dagen avslutades med gemensam lunch i skolans matsal och mingel med elever från årskurs 8 och 9. Många glada och nyfikna elever tog tillfället i akt att fotas tillsammans med justitieministern och framföra till Rikspolischefen att de tycker att polisens arbete är viktigt och att de därför borde få höjda löner.

Andra har även läst