Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka höll konferens om trygghetsskapande arbete

16 februari 2024

Kommun och politik

I veckan bjöd Botkyrka kommun tillsammans med MTR och Länsstyrelsen in till en konferens om samverkan i trygghetsskapande arbete. Konferensen ägde rum på Mångkulturellt centrum i Fittja - en ort där utmaningarna är stora, men där trygghetsarbetet också har haft många framgångar.

Alvaro Fuentes, bosocial strateg Botkyrkabyggen tillsammans med Björn Johansson, kommunpolis Botkyrka och Åsa Winfridsson, trygghets- och säkerhetssamordnare, Botkyrka kommun.

Trygghetsfrågor står högt på agendan för de flesta idag, inte bara för politiker utan även för Sveriges alla kommuner, länsstyrelser och näringslivet. Skjutningar och sprängningar har under det senaste året nått nya nivåer och påverkar människors vardag. Hur hanterar samhällets olika aktörer den ökande otryggheten? Och hur kan vi samverka? Dessa frågor stod i centrum när Stina Lundgren, (M) kommunstyrelsens ordförande hälsade deltagarna välkomna till Fittja.

Under dagen fick olika aktörer i Botkyrka möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter av trygghetsarbetet i just Fittja och visade på flera konkreta exempel som faktiskt har minskat otryggheten bland boende.

Kan man bygga bort en otrygg miljö?

Fittja Centrum har under många år haft problem med kriminalitet och framför allt med synlig droghandel – något som naturligtvis har påverkat både boende och besökare, men också näringslivet i området. Fittja presenterades därför som ett exempel på hur man i Botkyrka har samverkat på ett helt nytt sätt för att öka tryggheten i området.

Alvaro Fuentes, bosocial strateg på Botkyrkabyggen berättade om hur arbetet med EST (Effektiv samordning för trygghet) kom till när man under våren 2017 identifierade stora problem med kriminalitet i Fittja. Metoden innebar ett nära samarbete mellan Botkyrkabyggen, polisen, kommunen och andra lokala aktörer där man inte bara delade information med varandra utan även slutade arbeta i stuprör.

-Vi hade till exempel stora problem med en otrygg parkering där många av brotten ägde rum. 2020 kunde vi med gemensamma krafter bygga om den till något helt nytt; en attraktiv mötesplats. Nu pryds platsen av stora väggmålningar av lokala konstnärer, sittbänkar och lekvänliga ytor som lockar barnfamiljer året om. Men under hela processen hade vi också dialog med de boende, vilket är jätteviktigt. På den före detta parkeringsplatsen sker idag aktiviteter regelbundet för att det också ska vara en levande plats, framförallt för unga i Fittja, säger Alvaro Fuentes.

Konferensen avslutades med en rundvandring i Fittja för att visa besökarna hur det brottsförebyggande arbetet ser ut i praktiken.

Centrumägare en viktig aktör i trygghetsarbetet

Kungsvåningens fastighetsutvecklare Mi Sundquist berättade också om trygghetsarbetet i Fittja ur ett fastighetsägarperspektiv.

Miljön i och kring Fittja centrum upplevdes länge som otrygg även av handlarna, så Kungsvåningen beslutade sig för att genomföra en rad insatser för att förbättra den fysiska miljön. Exempelvis byggde de bort ”gömställen” och förbättrade sikten och ljuset – både inomhus och på fasader. Ett helt och rent centrum var också en del av satsningen eftersom det visar både besökare och handlare att platsen är värdefull.

De gick även in ett nära samarbete med kommunen, polisen, hyresgäster och lokala aktörer, precis som Botkyrkabyggen. Kommande åtgärder är exempelvis byggprojektet ”Fittja Light” som består av ca 100 nya lägenheter samt verksamhetslokaler på 2670 kvm.

Om konferensen "Hur skapar vi ett tryggare Stockholm?"

Andra medverkande på konferensen var bland andra MTR, Länstyrelsen, Nobina, Trafikförvaltningen Region Stockholm, BRÅ, Företagarna, Stockholms handelskammare, Livsmedelshandlarna, politiker samt polisen.

Det nationella brottsförebyggande nätverket består av 21 länsstyrelser, 7 polisregioner, SKR och BRÅ som samordnande myndighet.

Andra har även läst