Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Antalet öppna drogscener i Botkyrka minskar

26 februari 2024

Kommun och politik

Drogförsäljningen i Hallunda centrum och Norsborg centrum sker inte längre öppet. Tack vare ett aktivt samverkansarbete mellan bland annat Botkyrka kommun och Polisen finns nu en öppen drogscen mindre i kommunen.

Nyligen presenterade Polisen att den öppna drogscenen inte längre finns kvar i Hallunda centrum och Norsborg centrum. Det innebär inte att drogförsäljningen försvunnit helt från våra offentliga miljöer, men däremot finns det inte längre någon bestående plats där det säljs droger öppet i dessa kommundelar.

Den lokala samverkan är av stor betydelse för att lyckas i arbetet att få bort de öppna drogscenerna. Exempel på sådana insatser är hög närvaro av trygga vuxna, att skapa trevliga aktiviteter på platsen och samverkan mellan olika aktörer på platsen.

– Vi tror vårt gemensamma arbete med Polisen, civilsamhället och fastighetsägarna har påverkat att området blivit tryggare. Att det inte finns någon öppen drogscen hoppas vi ska hjälpa våra medborgare att känna sig trygga att använda de resurser och servicen som finns i deras närområde, säger Parvaneh Sharafi, områdesstrateg på Botkyrka kommun.

Öppna drogscener påverkar känslan av otrygghet

Brottsstatistik visar att de öppna drogscenerna har högre andel våld och skjutningar än andra platser. Det finns också en tydlig skillnad i upplevd trygghet hos allmänheten baserat på hur nära en öppen drogscen man bor. Ju närmare en drogscen man har sin bostad desto större är den upplevda otryggheten.

Fakta om öppna drogscener

Tillgången till narkotika är hög i Stockholms län. Detta är synligt på vissa platser där narkotikabrott sker öppet. Myndigheter på regional nivå i Stockholms län arbetar tillsammans mot den öppna narkotikahanteringen som pågår i länet. En viktig del är arbetet mot öppna drogscener. En öppen drogscen är en geografisk, bestående plats där bruk och försäljning av narkotika sker offentligt och uppfattas som problematisk av myndigheter eller allmänheten.

Samverkansprojektet består av länets alla 26 kommuner, Region Stockholm, Polismyndigheten, Länsstyrelsen, Kriminalvården och Tullverket. Arbetet koordineras genom samordningskansliet för Samverkan Stockholmsregionen.

Kontakt

Lennart Agén
Pressansvarig, Botkyrka kommun
073-421 85 00
lennart.agen@botkyrka.se

Andra har även läst