Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Politiker möter elevråden i Botkyrka

15 mars 2024

Kommun och politik

Igår bjöd Botkyrka Ungdomsfullmäktige tillsammans med demokratiutvecklare och Barnombudsmannen in alla elevråd från högstadiet till en konferens där lokala politiker deltog.

Från vänster bakre raden; Lina Masberg, Mehmet Celep, Elina Kormaz, Shivaani Muthulingam och Dana Shakia, Botkyrka ungdomsfullmäktige. Från vänster, främre raden; Julia Dzikiewicz (L) och Yasemin Ergul (s).

I ett fullsatt Folkets hus i Hallunda fick närmare 100 högstadieelever möjligheten att ställa både stora och svåra frågor till några av kommunens politiker. På plats fanns även ungdomsfullmäktiges skolutskott, tjänstepersoner och skolpersonal från kommunen samt Markus Ekman, (oberoende S), Willy Viitala (M), Dag Ahlse (C), Aday Bethkinne (KD), Yasemin Ergul (S) och Julia Dzikiewicz (L). En efterlängtad träff menar Natsnet Kiflemariam, Barnombudsman i Botkyrka, eftersom den inte har kunnat genomföras på flera år på grund av pandemin.

”Vi tror starkt att denna träff kommer att ge inspiration och mer energi till eleverna. ” Sevgi Zengin, demokratiutvecklare

Ungdomsdemokrati på riktigt

-Idag har elevråden i Botkyrka fått möjligheten att prata om viktiga frågor för dem i ett forum som vi kallar ungdomsdemokrati. Syftet är att mötas och att få syn på vad som är viktigt för våra ungdomar. Vi har bland annat pratat om rätten till information, delaktighet och inflytande. Men också om psykisk ohälsa och då framför allt hur skolstress påverkar unga idag. Vissa upplever att de har behövt sluta med fritidsaktiviteter på grund av mängden skolarbete och den stress det leder till, säger Natsnet Kiflemariam.

Natsnet Kiflemariam, barnombudsman och Sevgi Zengin, demokratiutvecklare i Botkyrka.

Förutom politiker fick eleverna också träffa andra elevråd och kommunens ungdomsfullmäktige, vilket är viktigt för att öka intresset för demokratifrågor i ung ålder. Många hade också frågor om politik, särskilt om skolpolitiken i Botkyrka, och undrade varför de prioriterar som de gör. Dagen avslutades med ”speeddating” mellan politiker och elevråd där man diskuterade frågor som eleverna skrivit i förväg.

I en utvärdering som gjordes av dagen framgår det av en klar majoritet av eleverna att det bästa med dagen var att få ha dialog med politikerna och att få se hur många vuxna i kommunen som bryr sig om deras åsikter och behov.

Vi har mest pratat om skola och trygghet och vad vi vill att politikerna ska ta hänsyn till. Många elever vill kunna påverka skolmaten och tycker till exempel att det borde införas mellanmål på högstadiet. Vi har gratis frukost i Botkyrka idag, men eftersom man blir väldigt trött av långa skoldagar vore det bra med ett mellanmål också, säger Dana Shakia, Botkyrka ungdomsfullmäktige (Buf).

Vad dagens diskussioner och förslag leder till återstår att se, men något alla närvarande politiker uttryckte glädje över är de skolsociala team som ska tillsättas i Botkyrkas grundskolor, det vill säga en samverkansform mellan skola och socialtjänst.

Jag tar med mig att det finns ett stort engagemang, som både inspirerar och som gör att vi har fått många frågor att ta med oss. En sådan är om gratis mensskydd som jag inte hört tidigare. Det är också många som har pratat om trygghet idag och sagt att de vill kunna känna sig trygga när de går hem, säger Willy Viitala, ordförande i utbildningsnämnden (M), när han summerar dagen.

Skolor (elevråd) som deltog på konferensen

Fittjaskolan

Kvarnhagsskolan

Brunnaskolan

Hammerstaskolan

Karsby International

Tunaskolan

Falkbergsskolan

Trädgårdsstadsskolan

Botkyrkafriskola

Kunskapsskolan

90 högstadieelever samlades i Hallunda Folkets hus för att möta Botkyrkas lokala politiker.

Andra har även läst