Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Fortsatt stabila resultat för Botkyrkas gymnasieelever

27 mars 2024

Skola och förskola

I dagarna släpptes färsk statistik från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som visar att eleverna vid Botkyrkas kommunala gymnasieskolor fortsätter att lyckas väl och är bland de 25 procent bästa i Sverige inom en rad områden.

Elever från Tumba gymnasium

Elever från Tumba gymnasium

Årets "öppna jämförelser" från SKR, som redovisar kommunövergripande jämförelser för gymnasieresultat, visar på en fortsatt positiv utveckling jämfört med riket. Resultaten är dessutom återigen i topp för andel elever som går direkt till högre studier efter gymnasieexamen.

Botkyrkas bästa våra ungdomar! Eleverna i våra kommunala skolor fortsätter att imponera och lyckas väl. Vi är en bra bit på väg men jag tror att vi alla kan göra ännu mer för att varje elev ska kunna utvecklas på bästa möjliga sätt, säger utbildningsnämndens ordförande Willy Viitala (M).

Stabila resultat och bland de 25 procent bästa

Inom ett antal områden är resultaten för Botkyrka kommuns gymnasieskolor bland de 25 procent bästa i Sverige.

Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever de bästa förutsättningarna. Att utvärdera resultat, som exempelvis öppna jämförelser, är ett av flera sätt för att följa hur utvecklingen ser ut. Det gläder mig att resultaten är fortsatt stabila och att vi presterar över rikssnitt, säger Anette Älmdalen, utbildningsdirektör.

Mätområden och jämförelser:

  • Examen: 76,4 procent av eleverna i Botkyrka kommuns egna gymnasieskolor tar examen inom fyra år. Det är en ökning med 1,6 procentenheter. Andelen i riket är 63,8 procent.
  • Genomsnittlig betygspoäng bland elever med examen i Botkyrka kommuns gymnasieskolor 2023 låg snittet på 15,4, vilket är en ökning med 0,2 poäng jämfört med 2022. Snittet i Sverige bland elever med examen från kommunala gymnasieskolor var 14,9.
  • Grundläggande behörighet till högskola: 65,7 procent av eleverna (oavsett programtyp) uppnår grundläggande behörighet till högskola inom fyra år. Siffran har sjunkit marginellt från 66,6 procent. Andelen i riket är 56,8 procent.
  • Andel i arbete eller studier: 88,3 procent av eleverna i Botkyrkas gymnasieskolor är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter sin gymnasieexamen. Utfallet visar sysselsättningen 2021 och är en ökning med fyra procentenheter jämfört med 2020*. Sett till hela landet var 84,3 procent etablerade på arbetsmarknaden eller studerande två år efter avslutad gymnasieutbildning.

Det är ett styrkebesked att den positiva utvecklingen håller i sig och det visar att vårt utvecklingsarbete tydligt påverkar det som sker i klassrummet. Skolledare, lärare och inte minst våra elever har all anledning att vara stolta över dessa resultat, säger Peter Bergström, gymnasiechef.

Faktaruta öppna jämförelser

Syftet med SKR:s öppna jämförelser för gymnasieskolan och grundskolan är att stimulera kommuner och regioner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Den statistik som redovisas här ovan är kopplat till öppna jämförelser gymnasieskolan och gäller resultat från läsåret 2022/2023.

*I denna statistik finns en eftersläpning på två år, vilket innebär att de senast tillgängliga uppgifterna rör ungdomarnas status 2021.

Andra har även läst