Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Sök stipendium för att du ska studera vidare

12 april 2024

Skola och förskola

Du som är 18–25 år, bor i Botkyrka och ska studera i höst, kan söka ekonomiskt bidrag från Gunhild och Nils Eks stiftelse. Sök senast den 2 juni 2024.

Gunhild och Nils Eks stiftelse vill ge Botkyrkaungdomar möjlighet att slutföra en eftergymnasial utbildning. Stiftelsen kan ge ekonomiskt stöd om du ska studera på folkhögskola, yrkeshögskola eller på högskola/universitet.

Det ekonomiska bidraget varierar från år till år och för 2024 kan det vara på upp till 50 000 kr.

Skicka in din ansökan senast söndagen den 2 juni 2024 via mejl till utbildning@botkyrka.se eller brev till

Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning
c/o Botkyrka kommun
Utbildningsförvaltningen
147 85 TUMBA

Din ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev där du berättar kort om dig själv, din studiebakgrund och dina studieplaner, det vill säga vilken utbildning du har sökt.
  • Personbevis.

För att stipendiet ska delas ut behöver du i efterhand komplettera din ansökan med antagningsbevis till sökt utbildning. De som får bidrag meddelas personligen via brev och namnen presenteras här på botkyrka.se. Stipendiet delas till höstterminen 2024.

Fakta om Nils och Gunhild Eks stiftelse

Stiftelsen grundades när Gunhild och Nils Ek avled och efterlämnade ett testamente. Makarna var båda politiskt och fackligt engagerade Botkyrkabor. Gunhild blev 1952 den första kvinnan i Botkyrkas dåvarande kommunalnämnd. Nils var ordförande i kyrkorådet men även mycket engagerad i uppförandet av Tumba Folkets Hus.

Glada studenter utanför Stockholms universitet

Kontakt

Om du har frågor kan du mejla utbildningsförvaltningen på utbildning@botkyrka.se eller ringa Björn Andersson på telefon 073 421 88 12

Andra har även läst