Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Sammanslagning av förskolor

24 april 2024

Skola och förskola

Utbildningsnämnden beslutade igår att Skogsbacksskolans förskola, Tumba, och Bikupans förskola, Tullinge, under sommaren 2024 ska flytta sin verksamhet och bli del av närliggande förskolor som har lediga platser. Beslutet innebär att Skogsbacksskolans förskola och Bikupans förskola avvecklas och lämnar sina befintliga lokaler.

Utbildningsnämnden beslutade den 23 april att avveckla Skogsbacksskolans förskola och Bikupans förskola, i enlighet med utbildningsförvaltningens förslag. Både Skogsbacksskolans förskola och Bikupans förskola har under längre tid stått med tomma platser.

Beslutet innebär att båda förskolorna under sommaren lämnar sina lokaler och flyttar sin verksamhet till närliggande förskolor. Skogsbackskolans förskolas barn och pedagoger erbjuds att flytta med till Opalens förskola och Bikupans barn och pedagoger erbjuds flytta med till Sörgårdens förskola. De mottagande förskolorna är nyare och har fina lärmiljöer, utrymmen och kapacitet att ta emot hela barngrupper och personal från de avvecklade förskolorna. I och med sammanslagningen beräknas Sörgårdens förskola och Opalens förskola bli fullbelagda.

Jag har full förståelse att vissa vårdnadshavare inte jublar åt beslutet. De har av olika anledningar valt dessa två förskolor som vi nu har beslutat att avveckla. Att slå ihop två förskolor och minska den överkapacitet som finns är ett bra beslut. Pengarna ska i största möjliga utsträckning komma barnen tillgodo, inte täcka kostnader för tomma lokaler eller underhåll, säger Willy Viitala (M) ordförande i utbildningsnämnden.

Avvecklingarna av förskolorna ligger i linje med de styrande principerna för skolstrukturen i Botkyrka både vad gäller att minska överskottet på platser och att sträva efter att skapa större enheter för bättre pedagogisk och ekonomisk hållbarhet på sikt.

Befolkningsprognosen pekar nedåt

Det finns en överkapacitet på förskoleplatser i både norra Tullinge och östra Tumba. Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer antalet barn i områdena att fortsätta sjunka de närmaste åren. Det finns därför ett behov av att minska antalet förskoleplatser.

Förändring om 2,7miljoner per år

Skogsbacksskolans förskola: Medför en besparing om 1,3 miljoner kronor per år i minskade kostnader för verksamhetsområde förskola. Utbildningsnämnden behåller lokalen. Det pågår en utredning om vilken annan av utbildningsnämndens verksamheter som kommer att flytta in i lokalerna.

Bikupans förskola: Medför en besparing om 1,4 miljoner kronor per år i minskade lokalkostnader för utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden lämnar lokalen. Det pågår en utredning om vilken annan kommunal verksamhet som kommer att flytta in i lokalerna.

Samråd och barnkonsekvensanalys

I mars och april bjöds vårdnadshavare på Bikupans förskola och Skogsbacksskolans förskola in till samråd tillsammans med ledningen som presenterade förslaget. Förvaltningen har tagit in synpunkter och medskick från vårdnadshavare och gjort en barnkonsekvensanalys avseende avvecklingsförslagen. Barnens perspektiv har beaktats genom barnkonsekvensanalysen och ligger till grund för förslaget.

En detaljerad plan för flytten till de mottagande förskolorna kommer att tas fram i samverkan med vårdnadshavare och personal. En nära dialog kommer att föras med varje familj på förskolorna för att säkra att flytten blir så trygg som möjligt för både barn och vårdnadshavare.

Protokoll

Protokollet från utbildningsnämnden den 23 april anslås (publiceras) den 29 april på botkyrka.se. Då verkställs besluten. Du kommer kunna hitta protokollet här.

Andra har även läst