Stäng meddelande

Omsorg & stöd

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Akut hjälp

Hjälp och stöd som inte kan vänta.

 

 

Ekonomiskt stöd

Råd och stöd kring ekonomi, ansökan om ekonomiskt bistånd.

 

 

För äldre

För dig över 65 som behöver stöd i vardagen. Information om aktiviteter för dig som är över 60 år.För barn och unga

För dig under 25 när något inte känns bra eller något jobbigt har hänt.

 

 

Stöd enligt LSS

För dig som behöver stöd enligt LSS för att klara din vardag.

 

 

För anhöriga

För dig som stöttar någon som har funktionsnedsättning, sjukdom eller som missbrukar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2020
Omsorg & stöd